大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "如來說" : Including related character : 如来說 如來説 如来説

2394 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..80 --- [ keyword count ]


 

長阿含經 (No. 0001) 0007c16 - 0007c16:     是故如來説 取是有因縁     [show] (1 hit)
長阿含經 (No. 0001) 0049b27 - 0052c11: 所饒益天人獲安諸比丘如來説一正法一切衆生皆仰食存如來所説復有一法一切衆生皆由行往是爲一法如來所説當共集之以 [show] (11 hits)
長阿含經 (No. 0001) 0060a29 - 0062b27: 我者言受是我當語彼言如來説三受樂受苦受不苦不樂受當有樂受時無有苦受不苦不樂受有苦受時無有樂受不苦不樂受有不 [show] (2 hits)
長阿含經 (No. 0001) 0076b24 - 0079a29: 與如來等者況欲出其上如來説法復有上者所謂道也所謂道者諸沙門婆羅門以種種方便入定慧意三昧隨三昧心修念覺意依欲 [show] (13 hits)
大般涅槃經 (No. 0007) 0193a22 - 0193c07: 正爲最後見此城故當於如來説此言時虚空之中無雲而雨於是阿難復白佛言世尊甚爲奇特虚空清淨無有氣翳忽然而降如此密 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0007) 0194c27 - 0195b06: 死即生於清淨之處當於如來説此法時六萬八千那由他天人八部遠塵離垢得法眼淨六十比丘漏盡意解成阿羅漢爾時世尊告諸 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0007) 0195b11 - 0195b13: 分別廣説此四法義當於如來説此法時千二百比丘即於諸法漏盡意解成阿羅漢 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0007) 0195b14 - 0195c04: 汝等亦應勤思修習當於如來説此法時五百比丘漏盡意解成阿羅漢虚空諸天其數四萬於諸法中遠塵離垢得法眼淨 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0007) 0196c27 - 0197b08: 爾時如來説此偈已又爲衆人説種種法于時弗波育帝等五百人於諸法中遠塵離苦得法眼淨爾時世尊與比丘僧從座而起更復前 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0007) 0197c06 - 0198c26: 而不聞知謂爲奇特今者如來説此二事百千萬倍不可爲比如來禪力不可思議即便從佛受三歸依如來爲説種種妙法其聞法已心 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0007) 0202a27 - 0203a20: 住於此城而般涅槃當於如來説此事時諸天及人億那由他於諸法中遠塵離垢得法眼淨即共同聲而白佛言世尊往昔無量無邊阿 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0007) 0203b24 - 0204b04: 種智爾時須跋陀羅既聞如來説八聖道心生歡喜擧身毛竪渇仰欲聞八聖道義 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0007) 0204c25 - 0205b04: 爾時如來説此偈已告諸比丘汝等當知一切諸行皆悉無常我今雖是金剛之體 [show] (1 hit)
中阿含經 (No. 0026) 0693a01 - 0694b11: 更問於如來法所以者何如來説法無有極不可盡法文句法句觀義乃至四弟子命終猶如四種善射之人挽彊倶發善學善知而有方 [show] (1 hit)
佛説阿耨風經 (No. 0058) 0853c23 - 0855c01: 人至意清淨法如是阿難如來説大人根相如是如來法法所趣等悉了知復次阿難如來知一人意之所念行此人與善法倶不善法倶 [show] (6 hits)
佛説受新歳經 (No. 0061) 0858b16 - 0858c17: 衆人乎又不犯身口意耶如來説此語已諸比丘默然不對如來是時復三告諸比 [show] (1 hit)
佛説瞻婆比丘經 (No. 0064) 0862b08 - 0863a23: 目乾連衆中有不淨比丘如來説戒者彼愚人頭當破爲七分是故汝目乾連從今日始汝等當共説戒如來不復來説戒何以故目乾連 [show] (1 hit)
分別善惡報應經 (No. 0081) 0896a02 - 0896a14: 種種語言柔和善順稱歎如來説是語已在一面立而白佛言世尊以何因縁到於我舍佛告輸迦長者言食時已至吾乃著衣持鉢入舍 [show] (1 hit)
佛説意經 (No. 0082) 0901b26 - 0902a28: 世尊幾所故名多聞比丘如來説幾比丘多聞善哉善哉比丘賢道賢觀辯才所言善世尊多聞多聞比丘者唯世尊幾所故名多聞比丘 [show] (8 hits)
雜阿含經 (No. 0099) 0004c20 - 0005a10: 波如是比丘心善解脱者如來説名心善解脱所以者何愛欲斷故愛欲斷者如來説名心善解脱時劫波比丘聞佛所説心大歡喜禮佛 [show] (2 hits)
雜阿含經 (No. 0099) 0032c02 - 0033a05: 記不謗如來非爲越次如如來説諸次法説無有能來難詰訶責者所以者何我於 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0086a04 - 0086b23: 不説離此諸邊説其中道如來説法此有故彼有此起故彼起謂縁無明行乃至純大苦聚集無明滅則行滅乃至純大苦聚滅佛説此經 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0088c18 - 0089a11: 故愛欲不斷不知者諸佛如來説第二住若有比丘於可愛樂念可意長養於欲色彼比丘見已不喜樂不讃歎不繋著住不喜樂不讃歎 [show] (2 hits)
雜阿含經 (No. 0099) 0101a06 - 0101a15: 比丘謂見法般涅槃云何如來説見法般涅槃諸比丘白佛世尊是法根法眼法依善哉世尊唯願爲説見法般涅槃諸比丘聞已當受奉 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0171c06 - 0171c18: 障閡於如來所不加再問如來説法無有終極聽法盡壽百歳命終如來説法猶不 [show] (2 hits)
雜阿含經 (No. 0099) 0199c27 - 0200a13: 出於世間世間亦不知有如來説法教誡教授以世間有此三法不可喜不可愛不可念故如來應等正覺出於世間世間知有如來説[show] (2 hits)
雜阿含經 (No. 0099) 0216b06 - 0216c16: 比丘聖弟子念於法事謂如來説正法律現法離諸熾然不待時節通達涅槃即身觀察縁自覺知如是知法事已心生隨喜隨喜已身猗 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0257b26 - 0258a26: 世尊佛告阿難善哉善哉如來説法若有二者無有是處阿難若富蘭那持戒梨師達多亦同持戒者所生之趣富蘭那所不能知梨師達 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0330a04 - 0330c03: 者能令般涅槃如來知道如來説道如來向道然後聲聞成就隨道宗道奉受師教如其教授正向欣樂眞如善法我於世尊都不見有可 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0363a03 - 0363a03:     聞如來説法 其苦得解脱     [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.