大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "坐禅" : Including related character : 坐禪

2018 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..68 --- [ keyword count ]


 

長阿含經 (No. 0001) 0036b29 - 0039a11: 彼婆羅門中有不樂閑靜坐禪思惟者便入人間誦習爲業又自稱言我是不禪 [show] (1 hit)
長阿含經 (No. 0001) 0047b19 - 0049b25: 彼苦行者遙見人來盡共坐禪若無人時隨意坐臥是爲垢穢彼苦行者聞他正義不肯印可是爲垢穢彼苦行者他有正問吝而不答 [show] (1 hit)
長阿含經 (No. 0001) 0052c18 - 0057b24: 不得身體疲極不能堪任坐禪經行今宜臥息懈怠比丘即便臥息不肯精勤未得欲得未獲欲獲未證欲證是爲初懈怠懈怠比丘得 [show] (16 hits)
長阿含經 (No. 0001) 0057b26 - 0059b08: 當在閑居樹下空處精勤坐禪勿自放恣今不勉力後悔何益此是我教勤受持之爾時諸比丘聞佛所説歡喜奉行 [show] (1 hit)
長阿含經 (No. 0001) 0076b24 - 0079a29: 所得以示於人更求他利坐禪修智辯才無碍專念不亂精勤不怠此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無有與如來等 [show] (1 hit)
長阿含經 (No. 0001) 0147b28 - 0149c13: 林遊於人間自言我不能坐禪因是名曰無禪婆羅門經過下村爲不善法施行 [show] (1 hit)
佛般泥洹經 (No. 0005) 0175a25 - 0175c21: 三千諸比丘處其中誦經坐禪王遣大臣臣名摩南將兵三千宿衛佛廟大迦葉與阿那律共報比丘僧佛經結律名四阿含阿難從佛 [show] (1 hit)
般泥洹經 (No. 0006) 0176a05 - 0178a28: 法意不起衆想六守一心坐禪定意七守約損衣食麁踈草蓐爲床如是七法可 [show] (2 hits)
大般涅槃經 (No. 0007) 0197c06 - 0198c26: 一面而白佛言夫出家法坐禪之業最爲第一調伏情根使心不亂專精寂靜莫能驚恐所以者何憶念往昔隨從我師迦蘭仙人行於 [show] (11 hits)
大般涅槃經 (No. 0007) 0197x14 - 0197x14:  Footnote  坐禪之=禪定<三> [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0007) 0202a27 - 0203a20: 女八萬四千人於靜室中坐禪思惟經四萬歳共相謂言我等在此坐禪思惟經四萬歳不見大王今者宜應禮拜問訊作此言已即便 [show] (8 hits)
大樓炭經 (No. 0023) 0309b04 - 0309c02: 婆羅門也爾時彼人不能坐禪念道亦不能得禪用不能坐禪得禪故從坐起入聚落中分衞呪願説言不能坐禪亦不能得禪共邪行 [show] (3 hits)
中阿含經 (No. 0026) 0471c28 - 0474c22: 樹下或空室中或經行或坐禪淨除心中諸障礙法晝或經行或坐禪淨除心中諸障礙已復於初夜或經行或坐禪淨除心中諸障礙 [show] (5 hits)
中阿含經 (No. 0026) 0573b25 - 0574b28: 事處山林樹下空安靜處坐禪思惟勿得放逸勤加精進莫令後悔此是我之教勅是我訓誨佛説如是尊者大周那及諸比丘聞佛所 [show] (1 hit)
中阿含經 (No. 0026) 0726c27 - 0729b25: 丘樂於燕坐内行止不廢坐禪成就於觀常好閑居喜安靖處尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林尊者舍梨子復問曰賢者阿那 [show] (3 hits)
佛説鹹水喩經 (No. 0029) 0811b04 - 0811c15: 居處樹下空處露坐汝等坐禪勿有懈怠今不精勤後備有悔是謂我所教勅爾時諸比丘聞佛所説歡喜奉行 [show] (1 hit)
佛説海八徳經 (No. 0035) 0819a06 - 0819c11: 吾諸弟子更相檢率誦經坐禪禮儀景式不失其時也猶海之潮不過期先際斯二徳也吾法清潔志在憺怕衣食供已不畜微餘若有 [show] (1 hit)
弊魔試目連經 (No. 0067) 0867b14 - 0867c09: 鵄梟於樹間捕鼠諸沙門坐禪亦復如是如驢飢疲時諸比丘皆被毀辱低頭直行至拘樓秦佛所佛爲四輩天龍鬼神廣説經道見諸 [show] (1 hit)
梵摩渝經 (No. 0076) 0883b10 - 0884b22: 金意不著愛志如虚空其坐禪定㸌然無想三毒四痛五陰六入七結八瞢瞢以 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0034a24 - 0035a16: 爾時世尊説是法已入室坐禪時尊者舍利弗於衆中坐世尊入室去後告諸比丘未曾所聞世尊今日善説池譬所以者何聖弟子具 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0053a26 - 0053c06: 説當覺六入處言已入室坐禪時有衆多比丘世尊去後作此論議世尊爲我等略説法要不廣分別而入室坐禪世尊説言當覺六入 [show] (3 hits)
雜阿含經 (No. 0099) 0056c12 - 0057a06: 竟苦邊者如是説已入室坐禪時衆多比丘世尊去後即共議言世尊向者略説法言我不説有人行到世界邊者我亦不説不行到世 [show] (2 hits)
雜阿含經 (No. 0099) 0057a13 - 0057a15: 向者世尊略説法已入室坐禪我今爲汝分別廣説尊者阿難説是法已衆多比丘聞其所説歡喜奉行 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0057b03 - 0057b27: 已持尼師檀入林中晝日坐禪時舍利弗從禪覺詣世尊所稽首禮足退坐一面爾時佛告舍利弗汝從何來舍利弗答言世尊從林中 [show] (4 hits)
雜阿含經 (No. 0099) 0060c14 - 0061a10: 尊者優波先那獨一於内坐禪時有惡毒蛇長尺許於上石間墮優波先那身上優波先那喚舍利弗語諸比丘毒蛇墮我身上我身中 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0063b19 - 0063c05: 食還擧衣鉢洗足已入室坐禪時魯醯遮婆羅門有諸年少弟子遊行採薪至尊者摩訶迦旃延窟邊共戲笑言此中剃髮沙門住是黒 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0073a22 - 0073c04: 修業者彼難陀晝則經行坐禪除去陰障以淨其身於初夜時經行坐禪除去陰障以淨其身於中夜時房外洗足入於室中右脇而臥 [show] (3 hits)
雜阿含經 (No. 0099) 0073c23 - 0074b15: 精舍擧衣鉢洗足已入室坐禪從禪覺著僧伽梨將一比丘往詣王園諸比丘尼遙見尊者難陀來疾敷床座請令就坐尊者難陀坐已 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0095b15 - 0095c16: 如是説已世尊即起入室坐禪爾時尊者舍利弗知世尊去已不久語諸比丘諸尊我不能辯世尊初問是故我默念住世尊須臾復爲 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0109a27 - 0109b18: 非有非無爾時世尊一處坐禪以天耳聞諸比丘集於食堂論議之聲聞已往詣食堂於大衆前敷座而坐告諸比丘汝等比丘衆多聚 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.