大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "三人" : Including related character :

2812 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..94 --- [ keyword count ]


 

長阿含經 (No. 0001) 0064a07 - 0064a07:     三人中一人 故爲執樂神     [show] (1 hit)
長阿含經 (No. 0001) 0102c25 - 0104c15: 食不受兩壁中間食不受三人中間食不受兩刀中間食不受兩杇中間食不受 [show] (1 hit)
長阿含經 (No. 0001) 0137c12 - 0139c14: 轉淺七人六人五人四人三人二人一人至腰至膝至于&T075120; [show] (1 hit)
佛開解梵志阿&T075586;經 (No. 0020) 0263a25 - 0263c22: 已來有大梵志道士二十三人名爲耆屠留耗盡陀迦夷阿柔迦晨&MT02 [show] (2 hits)
大樓炭經 (No. 0023) 0302c18 - 0304c02: 餘有七人六人五人四人三人二人一人海水餘有沒一人後稍減至人腰稍至 [show] (1 hit)
中阿含經 (No. 0026) 0600c01 - 0602b20: 來正知諸法本阿難前説三人者第一人得清淨法第二人得衰退法第三人[show] (4 hits)
中阿含經 (No. 0026) 0777b28 - 0778c07: 隨順教五比丘教化二人三人乞食三人持食來足六人食教化三人二人乞食二人持食來足六人食我如是教如是化彼求無病無 [show] (3 hits)
佛説鹹水喩經 (No. 0029) 0811b04 - 0811c15: 復沒溺於水此諸賢是謂三人喩彼出水彼云何人出水住或有一人作是出水有信於善法有慙愧有精進於諸善法皆懷慙愧彼於 [show] (1 hit)
分別善惡報應經 (No. 0081) 0899c12 - 0901b15: 一言辭柔軟二智慧超群三人天歡喜四福徳廣大五賢善同居六尊貴自在七 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0102b18 - 0102c27: 其肉可得度難莫令在此三人倶死作是計已即殺其子含悲垂涙強食其肉得度曠野云何比丘彼人夫婦共食子肉寧取其味貪嗜 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0302c13 - 0303c23: 來應等正覺所知所見聽三人已上制群食戒阿難答言爲二事故何等爲二一者爲貧小家二者多諸惡人以爲伴黨相破壞故莫令 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0309a20 - 0309b01: 一人來施於一人若二人三人乃至百千悉皆施與我如是施得多福不佛告婆羅門汝如是施實得大福所以者何以於家中常行布 [show] (2 hits)
別譯雜阿含經 (No. 0100) 0399a19 - 0399b17: 恭敬王言世尊我國有此三人阿羅漢中名爲最勝佛告王言汝不善知他心所趣云何知是羅漢非羅漢也如共久處用意觀察爾乃 [show] (1 hit)
別譯雜阿含經 (No. 0100) 0402b11 - 0402b18: 今我家中若有一人來及三人來衆多人來我盡施與瞿曇我行如是施獲大福不也佛時答有實獲大福若施一人及衆多人悉皆施 [show] (1 hit)
別譯雜阿含經 (No. 0100) 0417c09 - 0418a13: 如來何故制別衆食而聽三人共一處食如是之意爲欲擁護於諸人故使不損減復爲制伏惡欲比丘斷除於人多眷屬故稱僧名字 [show] (1 hit)
央掘魔羅經 (No. 0120) 0544a11 - 0544a18: 師及師婦央掘魔羅母彼三人者悉是我幻我示幻化不可思議因我教化央掘魔羅度無量衆生時波斯匿王白佛言世尊我當七日 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0607a01 - 0607a27: 園爾時世尊告諸比丘有三人世人所應供養云何爲三如來至眞等正覺世人所應供養如來弟子漏盡阿羅漢世人所應供養轉輪 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0615b07 - 0616b23: 恒日殺一人或日殺二人三人四人五人十人二十人三十人四十人五十人爾 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0618c24 - 0619c25: 比丘汝等二人住受教誨三人乞食三人所得食者六人當共食之三人住受教誨二人往乞食二人所得食者六人當取食之爾時教 [show] (3 hits)
増一阿含經 (No. 0125) 0629a15 - 0629b17: 世尊今在門外是時尊者三人即從三昧起往至世尊所到已頭面禮足在一面住各自稱言善來世尊尊者阿那律前取世尊鉢尊者 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0629b18 - 0630a06: 時世尊告阿那律曰汝等三人在此和合無有他念乞食如意乎阿那律曰如是世尊乞食不以爲勞所以然者若我思惟初禪時爾時 [show] (6 hits)
増一阿含經 (No. 0125) 0632a20 - 0634a16: 實知之此人極爲妙彼第三人不與結相隨内無結如實而不知此人於二無結人中此人最爲下賤所謂彼第四人不與結相隨内無 [show] (3 hits)
増一阿含經 (No. 0125) 0646b27 - 0646c21: 比丘有此四人當念除上三人念修身證之法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所説歡喜奉行 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0686c20 - 0687b21: 懷恐怖不堪戰鬪是謂第三人也復次第四戰鬪人著鎧持仗入軍共鬪彼若見風塵若見高幢若見箭不懷恐懼但入陣時便爲他所 [show] (2 hits)
増一阿含經 (No. 0125) 0687b27 - 0688a19: 捨禁戒習白衣法如彼第三人遙見幢已便懷恐怖不堪戰鬪由是故今説此人是謂第三戰鬪之人復次有比丘住在村落彼比丘聞 [show] (1 hit)
佛母般泥洹經 (No. 0145) 0870a09 - 0870b26: 開門欲入講堂有女沙彌三人一人得不還道次者頻來小者溝港告理家曰吾 [show] (1 hit)
六度集經 (No. 0152) 0018b20 - 0018c21: (三一)昔者菩薩兄弟三人遭世枯旱黎民相噉倶行索食以濟微命經歴山嶮乏食有日兩兄各云以婦濟命可乎大兄先殺其妻 [show] (1 hit)
六度集經 (No. 0152) 0028a01 - 0028c14: 群生令還本元豈但汝等三人而已乎各還舊居見汝所親令三自歸無違佛教矣獵者曰處世有年雖覩儒士積徳爲善豈有若佛弟 [show] (1 hit)
六度集經 (No. 0152) 0044b12 - 0046b04: 四人共享謂獼猴曰將斯三人至似人形神所曰斯何人令之昇天乎梵志曰國王太子開士之元首者方爲如來無所著正眞道最正 [show] (3 hits)
生經 (No. 0154) 0086b22 - 0086c26: 時諸比丘同共發意彼時三人言語柔軟威徳殊妙依本福行多所獲致過踰於 [show] (2 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.