大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

大方廣佛華嚴經 (No. 0279_ 實叉難陀譯 ) in Vol. 10

[First] [Prev+100] [Prev] 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

衆生故。以本願善迴向故。一切劫無斷絶故。
盡虚空界悉開悟心無限故。迴向有爲而不
著故。一念境界一切法無盡故。大願心無變
異故。善攝取諸陀羅尼故。一切諸佛所護念
故。了一切法皆如幻故。是爲十種無盡法。能
令一切世間所作。悉得究竟無盡大藏
大方廣佛華嚴經卷第二十一


大方廣佛華嚴經卷*第二十二
 *于闐國*三藏實叉難陀*奉 制譯 
  昇兜率天宮品第二十三
爾時佛神力故。十方一切世界。一一四天下。
閻浮提中。皆見如來。坐於樹下。各有菩薩。承
佛神力。而演説法。靡不自謂恒對於佛
爾時世尊。復以神力。不離於此菩提樹下。及
須彌頂。夜摩天宮。而往詣於兜率陀天。一切
妙寶所莊嚴殿。時兜率天王。遙見佛來。即於
殿上。敷摩尼藏師子之座。其師子座。天諸妙
寶之所集成。過去修行。善根所得。一切如來。
神力所現。無量百千億。那由他阿僧祇。善根
所生。一切如來。淨法所起。無邊福力之所嚴
瑩。清淨業報。不可沮壞。觀者欣樂。無
厭足。是出世法。非世所染。一切衆生。咸來觀
察。無有能得究其妙好。有百萬億層級。周匝
圍遶。百萬億金網。百萬億華帳。百萬億寶帳。
百萬億鬘帳。百萬億香帳。張施其上。華鬘垂
下。香氣普熏。百萬億華蓋。百萬億鬘蓋。百萬
億寶蓋。諸天執持。四面行列。百萬億寶衣。以
敷其上。百萬億樓閣。綺煥莊嚴。百萬億摩尼
網。百萬億寶網。彌覆其上。百萬億寶瓔珞網。
四面垂下。百萬億莊嚴具網。百萬億蓋網。
百萬億衣網。百萬億寶帳網。以張其上。百萬
億寶蓮華網。開敷光榮。百萬億寶香網。其香
美妙。稱悦衆心。百萬億寶鈴帳。其鈴微動。出
和雅音。百萬億栴檀寶帳。香氣普熏。百萬億
寶華帳。其華敷榮。百萬億衆妙色衣帳。世
所希有。百萬億菩薩帳。百萬億雜色帳。百萬
億眞金帳。百萬億瑠璃帳。百萬億種種寶帳。
悉張其上。百萬億一切寶帳。大摩尼寶以爲
莊嚴。百萬億妙寶華。周匝瑩飾。百萬億頻
婆帳。殊妙間錯。百萬億寶鬘。百萬億香鬘。
四面垂下。百萬億天堅固香。其香普熏。百
萬億天莊嚴具瓔珞。百萬億寶華瓔珞。百萬
億勝藏寶瓔珞。百萬億摩尼寶瓔珞。百萬億
海摩尼寶瓔珞。莊嚴座身。百萬億妙寶繒綵。
以爲垂帶。百萬億因陀羅金剛寶。百萬億自
在摩尼寶。百萬億妙色眞金藏。以爲間飾。
百萬億毘盧遮那摩尼寶。百萬億因陀羅摩
尼寶。光明照耀。百萬億天堅固摩尼寶。以
爲窓牖。百萬億清淨功徳摩尼寶。彰施妙色。
百萬億清淨妙藏寶。以爲門闥。百萬億世中
最勝半月寶。百萬億離垢藏摩尼寶。百萬億
師子面摩尼寶。間錯莊嚴。百萬億心王摩尼
寶。所求如意。百萬億閻浮檀摩尼寶。百萬
億清淨藏摩尼寶。百萬億帝幢摩尼寶。咸放
光明。彌覆其上。百萬億白銀藏摩尼寶。百萬
億須彌幢摩尼寶。莊嚴其藏。百萬億眞珠瓔
珞。百萬億瑠璃瓔珞。百萬億赤色寶瓔珞。
百萬億摩尼瓔珞。百萬億寶光明瓔珞。百萬
億種種藏。摩尼瓔珞。百萬億甚可樂見。赤
眞珠瓔珞。百萬億無邊色相藏。摩尼寶瓔
珞。百萬億極清淨。無比寶瓔珞。百萬億勝光
明。摩尼寶瓔珞。周匝垂布。以爲莊嚴。百萬
億摩尼身。殊妙嚴飾。百萬億因陀羅妙色寶。
百萬億黒栴檀香。百萬億不思議境界香。百
萬億十方妙香。百萬億最勝香。百萬億甚可
愛樂香。咸發香氣。普熏十方。百萬億頻娑
羅香。普散十方。百萬億淨光香。普熏衆生。
百萬億無邊際。種種色香。普熏一切。諸佛國
土。永不歇滅。百萬億塗香。百萬億熏香。百萬
億燒香。香氣發越。普熏一切。百萬億蓮華藏
沈水香。出大音聲。百萬億遊戲香。能轉衆心
百萬億。阿樓那香。香氣普熏。其味甘美。百萬
億能開悟香。普遍一切。令其聞者。諸根寂靜。
復有百萬億無比香王香。種種莊嚴。雨百萬
億天華雲。雨百萬億天香雲。雨百萬億天末
香雲。雨百萬億天拘蘇摩華雲。雨百萬億天
波頭摩華雲。雨百萬億天優鉢羅華雲。雨百
萬億天拘物頭華雲。雨百萬億天芬陀利華
雲。雨百萬億天曼陀羅華雲。雨百萬億一切
天華雲。雨百萬億天衣雲。雨百萬億摩尼寶
雲。雨百萬億天蓋雲。雨百萬億天幡雲雨百
萬億天冠雲。雨百萬億天莊嚴具雲。雨百萬
億天寶鬘雲。雨百萬億天寶瓔珞雲。雨百萬
億天栴檀香雲。雨百萬億天沈水香雲。建百
萬億寶幢。懸百萬億寶幡。垂百萬億寶繒帶。
然百萬億香爐。布百萬億寶鬘。持百萬億寶
扇。執百萬億寶拂。懸百萬億寶鈴網。微風吹
動。出妙音聲。百萬億寶欄楯。周匝圍遶。百萬
億寶多羅樹。次第行列。百萬億妙寶窓牖。綺
麗莊嚴。百萬億寶樹。周匝垂陰。百萬億
樓閣。延袤綺飾。百萬億寶門。垂布瓔珞。百萬
億金鈴。出妙音聲。百萬億吉祥相瓔珞。嚴淨
垂下。百萬億寶悉底迦。能除衆惡。百萬億金
藏。金縷織成。百萬億寶蓋。衆寶爲竿。執持行
列。百萬億一切寶莊嚴具網。間錯莊嚴。百萬
億光明寶。放種種光。百萬億光明。周遍照
耀。百萬億日藏輪。百萬億月藏輪。並無量
色寶之所集成。百萬億香焔。光明映徹。百
萬億蓮華藏。開敷鮮榮。百萬億寶網。百萬
億華網。百萬億香網。彌復其上。百萬億天寶
衣。百萬億天青色衣。百萬億天黄色衣。百
萬億天赤色衣。百萬億天奇妙色衣。百萬億
天種種寶奇妙衣。百萬億種種香熏衣。百萬
億一切寶所成衣。百萬億鮮白衣。悉善敷布。
見者歡喜。百萬億天鈴幢。百萬億金網幢。
出微妙音。百萬億天繒幢。衆彩具足。百萬億
香幢。垂布香網。百萬億華幢。雨一切華。百萬
億天衣幢。懸布妙衣。百萬億天摩尼寶幢。
衆寶莊嚴。百萬億天莊嚴具幢。衆具校飾。百
萬億天鬘幢。種種華鬘。四面行布。百萬億天
蓋幢。寶鈴和鳴。聞皆歡喜。百萬億天螺。出妙
音聲。百萬億天鼓。出大音聲。百萬億天箜篌。
出微妙音。百萬億天牟陀羅。出大妙音。百
萬億天諸雜樂。同時倶奏。百萬億天自在樂。
出妙音聲。其聲普遍一切佛刹。百萬億天變
化樂。其聲如響。普應一切。百萬億天鼓。因於
撫撃。而出妙音。百萬億天如意樂。自然出聲。
音節相和。百萬億天諸雜樂。出妙音聲。滅諸
煩惱。百萬億悦意音。讃歎供養。百萬億廣大
音。讃歎承事。百萬億甚深音。讃歎修行。百萬
億衆妙音。歎佛業果。百萬億微細音。歎如實
理。百萬億無障礙眞實音。歎佛本行。百萬
億清淨音。讃歎過去。供養諸佛。百萬億法門
音。讃歎諸佛。最勝無畏。百萬億無量音。歎
諸菩薩。功徳無盡。百萬億菩薩地音。讃歎開
示一切菩薩地相應行。百萬億無斷絶音。歎
佛功徳。無有斷絶。百萬億隨順音。讃歎稱
揚見佛之行。百萬億甚深法音。讃歎一切法。
無礙智相應理。百萬億廣大音。其音充滿一
切佛刹。百萬億無礙清淨音。隨其心樂。悉令
歡喜。百萬億不住三界音。令其聞者。深入
法性。百萬億歡喜音。令其聞者。心無障礙。深
信恭敬。百萬億佛境界音。隨所出聲。悉能開
示一切法義。百萬億陀羅尼音。善宣一切法
句差別。決了如來。祕密之藏。百萬億一切法
音。其音和暢。克諧衆樂。有百萬億初發心菩
薩。纔見此座。倍更増長一切智心。百萬億治
地菩薩。心淨歡喜。百萬億修行菩薩。悟解
清淨。百萬億生貴菩薩。住勝志樂。百萬億
方便具足菩薩。起大乘行。百萬億正心住菩
薩。勤修一切菩薩道。百萬億不退菩薩。淨
修一切菩薩地。百萬億童眞菩薩。得一切菩
薩三昧光明。百萬億法王子菩薩。入不思議
諸佛境界。百萬億灌頂菩薩。能現無量。如來
十力。百萬億菩薩。得自在神通。百萬億菩薩。
生清淨解。百萬億菩薩。心生愛樂。百萬億菩
薩。深信不壞。百萬億菩薩。勢力廣大。百萬億
菩薩。名稱増長。百萬億菩薩。演説法義。令智
決定。百萬億菩薩。正念不亂。百萬億菩薩。生
決定智。百萬億菩薩。得聞持力。持一切佛法。
百萬億菩薩。出生無量。廣大覺解。百萬億
菩薩。安住信根。百萬億菩薩。得檀波羅蜜能
一切施。百萬億菩薩。得尸波羅蜜。具持衆戒。
百萬億菩薩。得忍波羅蜜。心不妄動。悉能忍
受。一切佛法。百萬億菩薩。得精進波羅蜜。能
行無量。出離精進。百萬億菩薩。得禪波羅蜜。
具足無量禪定光明。百萬億菩薩。得般若
波羅蜜。智慧光明。能普照*耀。百萬億菩薩。
成就大願。悉皆清淨。百萬億菩薩。得智慧燈。
明照法門。百萬億菩薩。爲十方諸佛。法光所
照。百萬億菩薩。周遍十方。演離癡法。百萬億
菩薩。普入一切諸佛刹土。百萬億菩薩。法
身隨到一切佛國。百萬億菩薩。得佛音聲。
能廣開悟。百萬億菩薩。得出生一切智方
便。百萬億菩薩。得成就一切法門。百萬億
菩薩。成就法智。猶如寶幢。能普顯示一切
佛法。百萬億菩薩。能悉示現如來境界。百
萬億諸天王。恭敬禮拜。百萬億龍王。諦觀
無厭。百萬億夜叉王。頂上合掌。百萬億乾闥
婆王。起淨信心。百萬億阿脩羅王。斷憍慢意。
百萬億迦樓羅王。口銜繒帶。百萬億緊那羅
王。歡喜踊躍。百萬億摩睺羅伽王。歡喜瞻仰。
百萬億世主。稽首作禮。百萬億忉利天王。
瞻仰不瞬。百萬億夜摩天王。歡喜讃歎。百萬
億兜率天王。布身作禮。百萬億化樂天王。
頭頂禮敬。百萬億他化天王。恭敬合掌。百萬
億梵天王。一心觀察。百萬億摩醯首羅天王。
恭敬供養。百萬億菩薩。發聲讃歎。百萬億天
女。專心供養。百萬億同願天。踊躍歡喜。百萬
億往昔同住天。妙聲稱讃。百萬億梵身天。
布身敬禮。百萬億梵輔天。合掌於頂。百萬
億梵衆天。圍遶侍衞。百萬億大梵天。讃歎稱
揚。無量功徳。百萬億光天。五體投地。百萬億
少光天。宣揚讃歎佛世難値。百萬億無量光
天。遙向佛禮。百萬億光音天。讃歎如來。甚難
得見。百萬億淨天。與宮殿倶。而來詣此。百萬
億少淨天。以清淨心。稽首作禮。百萬億無量
淨天。願欲見佛。投身而下。百萬億遍淨天。恭
敬尊重。親近供養。百萬億廣天。念昔善根。百
萬億少廣天。於如來所。生希有想。百萬億無
量廣天。決定尊重。生諸善業。百萬億廣果天。
曲躬恭敬。百萬億無煩天。信根堅固。恭敬
禮拜。百萬億無熱天。合掌念佛。情無厭足。百
萬億善見天。頭面作禮。百萬億善現天。念供
養佛。心無懈歇。百萬億阿迦尼吒天。恭敬頂
禮。百萬億種種天。皆大歡喜。發聲讃歎。
百萬億諸天。各善思惟。而爲莊嚴百萬億菩
薩天。護持佛座。莊嚴不絶。百萬億華手菩薩。
雨一切華。百萬億香手菩薩。雨一切香。百
萬億鬘手菩薩。雨一切鬘。百萬億末香手菩
薩。雨一切末香。百萬億塗香手菩薩。雨一切
塗香。百萬億衣手菩薩。雨一切衣。百萬億蓋
手菩薩。雨一切蓋。百萬億幢手菩薩。雨一
切幢。百萬億幡手菩薩。雨一切幡。百萬億
寶手菩薩。雨一切寶。百萬億莊嚴手菩薩。雨
一切莊嚴具。百萬億諸天子。從天宮出。至於
座所。百萬億諸天子。以淨信心。并宮殿倶。百
萬億生貴天子。以身持座。百萬億灌頂天子。
擧身持座。百萬億思惟菩薩。恭敬思惟。百
萬億生貴菩薩。發清淨心。百萬億菩薩。諸根
悦樂。百萬億菩薩。深心清淨。百萬億菩薩。信
解清淨。百萬億菩薩。諸業清淨。百萬億菩薩。
受生自在。百萬億菩薩。法光照耀。百萬億
菩薩。成就於地。百萬億菩薩。善能教化一
切衆生。百萬億善根所生。百萬億諸佛護持。
百萬億福徳所圓滿。百萬億殊勝心所清淨。
百萬億大願所嚴潔。百萬億善行所生起。
百萬億善法所堅固。百萬億神力所示現。百
萬億功徳所成就。百萬億讃歎法。而以讃歎。
如此世界。兜率天王。奉爲如來。敷置高座。一
切世界。兜率天王。悉爲於佛。如是敷座。如是
莊嚴。如是儀則。如是信樂。如是心淨。如是欣
樂。如是喜悦。如是尊重。如是而生希有之想。
如是踊躍。如是渇仰。悉皆同等
爾時兜率天王。爲如來。敷置座已。心生尊重。
與十萬億阿僧祇。兜率天子。奉迎如來。以清
淨心。雨阿僧祇色華雲。雨不思議色香雲。雨
種種色鬘雲。雨廣大清淨栴檀雲。雨無量種
種蓋雲。雨細妙天衣雲。雨無邊衆妙寶雲。雨
天莊嚴具雲。雨無量種種燒香雲。雨一切栴
檀沈水。堅固末香雲。諸天子衆。各從其身。出
此諸雲時。百千億阿僧祇。兜率天子。及餘在
會。諸天子衆。心大歡喜。恭敬頂禮。阿僧祇天
女。踊躍欣慕。諦觀如來。兜率宮中。不可説諸
菩薩衆。住虚空中。精勤一心。以出過諸天。諸
供養具。供養於佛。恭敬作禮。阿僧祇音樂。一
時同奏。爾時如來。威神力故。往昔善根之所
流故。不可思議。自在力故。兜率宮中。一切諸
天。及諸天女。皆遙見佛。如對目前。同興念
言。如來出世。難可値遇。我今得見具一切智
於法無礙正等覺者。如是思惟。如是觀察。與
諸衆會。悉共同時。奉迎如來。各以天衣。盛一
切華。盛一切香。盛一切寶。盛一切莊嚴具。盛
一切天栴檀末香。盛一切天沈水末香。盛一
切天妙寶末香。盛一切天香華。盛一切天
曼陀羅華。悉以奉散。供養於佛。百千億那由
他阿僧祇。兜率陀天子。住虚空中。咸於佛
所。起智慧境界心。燒一切香。香氣成雲。
莊嚴虚空。又於佛所。起歡喜心。雨一切天華
雲。莊嚴虚空。又於佛所。起尊重心。雨一切天
蓋雲。莊嚴虚空。又於佛所。起供養心。散一切
天鬘雲。莊嚴虚空。又於佛所。生信解心。布阿
僧祇金網。彌覆虚空。一切寶鈴。常出妙音。又
於佛所。生最勝福田心。以阿僧祇帳。莊嚴虚
空。雨一切瓔珞雲。無有斷絶。又於佛所。生深
信心。以阿僧祇。諸天宮殿。莊嚴虚空。一切天
樂。出微妙音。又於佛所。生最勝難遇心。以阿
僧祇種種色天衣雲。莊嚴虚空。雨於無比。
種種妙衣。又於佛所。生無量歡喜踊躍心。
以阿僧祇諸天寶冠。莊嚴虚空。雨無量天冠。
廣大成雲。又於佛所。起歡喜心。以阿僧祇種
種色寶。莊嚴虚空。雨一切瓔珞雲。無有斷絶。
百千億那由他阿僧祇天子。咸於佛所。生淨
信心。散無數種種色天華。然無數種種色天
香。供養如來。又於佛所。起大莊嚴變化心。持
無數種種色。天栴檀末香。奉散如來。又於佛
所。起歡喜踊躍心。持無數種種色蓋。隨逐如
來。又於佛所。起増上心。持無數種種色天寶
衣。敷布道路。供養如來。又於佛所。起清淨
心。持無數種種色天寶幢。奉迎如來。又於佛
所。起増上歡喜心。持無數種種色。天莊嚴具。
供養如來。又於佛所。生不壞信心。持無數天
寶鬘。供養如來。又於佛所。生無比歡喜心。持
無數種種色天寶幡。供養如來。百千億那由
他阿僧祇諸天子。以調順寂靜。無放逸心。
持無數種種色天樂。出妙音聲。供養如來。
百千億那由他不可説。先住兜率宮。諸菩薩
衆。以從超過三界法所生。離諸煩惱行所生。
周遍無礙心所生。甚深方便法所生。無量廣
大智所生。堅固清淨信所増長。不思議善根
所生起。阿僧祇善巧變化所成就。供養佛心
之所現。無作法門之所印。出過諸天。諸供養
具。供養於佛。以從波羅蜜所生。一切寶蓋。
於一切佛境界。清淨解所生。一切華帳。無
生法忍所生一切衣。入金剛法。無礙心所生。
一切鈴網。解一切法。如幻心所生。一切堅
固香。周遍一切佛境界。如來座心所生。一切
佛衆寶妙座。供養佛不懈心所生。一切寶幢。
解諸法如夢。歡喜心所生。佛所住一切寶宮
殿。無著善根。無生善根所生。一切寶蓮華雲。
一切堅固香雲。一切無邊色華雲。一切種種
色妙衣雲。一切無邊清淨栴檀香雲。一切妙
莊嚴寶蓋雲。一切燒香雲。一切妙鬘雲。一
切清淨。莊嚴具雲。皆遍法界。出過諸天。供養
之具。供養於佛。其諸菩薩。一一身。各出不可
説百千億那由他菩薩。皆充滿法界虚空界。
其心等於三世諸佛。以從無顛倒法所起。無
量如來力所加。開示衆生。安隱之道。具足不
可説名味句。普入無量法。一切陀羅尼種中。
生不可窮盡。辯才之藏。心無所畏。生大歡
喜。以不可説。無量無盡。如實讃歎法。讃歎
如來。無有厭足
爾時一切諸天。及諸菩薩衆。見於如來應正
等覺不可思議人中之雄。其身無量。不可稱
數。現不思議。種種神變。令無數衆生心大歡
喜。普遍一切虚空界。一切法界。以佛莊嚴。而
爲莊嚴。令一切衆生。安住善根。示現無量。諸
佛神力。超過一切。諸語言道。諸大菩薩。所
共欽敬。隨所應化。皆令歡喜。住於諸佛廣大
之身功徳善根。悉已清淨。色相第一。無能映
奪。智慧境界。不可窮盡。無比三昧之所出生。
其身無際。遍住一切衆生身中。令無量衆生。
皆大歡喜。令一切智。種性不斷。住於諸佛。究
竟所住。生於三世。諸佛之家。令不可數衆生。
信解清淨。令一切菩薩。智慧成就。諸根悦豫。
法雲普覆。虚空法界。教化調伏。無有遺餘。隨
衆生心。悉令滿足。令其安住無分別智。出
過一切衆生之上。獲一切智。放大光明。宿
世善根。皆令顯現。普使一切。發廣大心。令
一切衆生。安住普賢。不可壞智。遍住一切。
衆生國土。從於不退正法中生。住於一切平
等法界。明了衆生心之所宜。現不可説不可
説。種種差別。如來之身。非世言辭。而歎
可盡。能令一切。常思念佛。充滿法界。廣度
群生。隨初發心。所欲利益。以法惠施。令其
調伏。信解清淨。示現色身。不可思議。等觀
衆生。心無所著。住無礙住。得佛十力。無所
障礙。心常寂定。未曾散亂。住一切智。善能
開演種種文句。眞實之義。能悉深入無邊智
海。出生無量。功徳慧藏。恒以佛日。普照法
界。隨本願力。常現不沒。恒住法界。住佛所
住。無有變異。於我我所。倶無所著。住出世
法。世法無染。於一切世間。建智慧幢。其智
廣大。超過世間。無所染著。拔諸衆生。令出淤
泥。置於最上。智慧之地。所有福徳。饒益衆
生。而無有盡。了知一切菩薩智慧。信向決
定。當成正覺。以大慈悲。現不可説。無量佛
身。種種莊嚴。以妙音聲。演無量法。隨衆生
意。悉令滿足。於去來今。心常清淨。令諸衆
生。不著境界。恒與一切諸菩薩記。令其皆入
佛之種性。生在佛家。得佛灌頂。常遊十
方。未曾休息。而於一切。無所樂著。法界佛
刹。悉能遍往。諸衆生心。靡不了知。所有福
徳。離世清淨。不住生死。而於世間。如影普
現。以智慧月。普照法界。了達一切。悉無所
得。恒以智慧。知諸世間。如幻如影。如夢如
化。一切皆以心爲自性。如是而住。隨諸衆
生。業報不同。心樂差別。諸根各異。而現佛
身。如來恒以無數衆生。而爲所縁。爲説世
間。皆從縁起。知諸法相。皆悉無相。唯是一
相。智慧之本。欲令衆生。離諸相著。示現一
切。世間性相。而行於世。爲其開示無上菩提。
爲欲救護一切衆生。出現世間。開示佛道。
令其得見如來身相。攀縁憶念。勤加修習。
除滅世間。煩惱之相。修菩提行。心不散動。於
大乘門。皆得圓滿。成就一切。諸佛義利。悉能
觀察衆生善根。而不壞滅。清淨業報。智慧明
了。普入三世。永離一切世間分別。放光明網。
普照十方。一切世界。無不充滿。色身妙好。見
者無厭。以大功徳。智慧神通。出生種種。菩薩
諸行。諸根境界。自在圓滿。作諸佛事。作已便
沒。善能開示過現未來。一切智道。爲諸菩薩。
普雨無量陀羅尼雨。令其發起廣大欲樂。受
持修習。成就一切諸佛功徳。圓滿熾盛。無邊
妙色。莊嚴其身。一切世間。靡不現覩。永離一
切障礙之法。於一切法。眞實之義。已得清淨。
於功徳法。而得自在。爲大法王。如日普照。爲
世福田。具大威徳。於一切世間。普現化身。放
智慧光。悉令開悟。欲令衆生。知佛具足無邊
功徳。以無礙繒。繋頂受位。隨順世間。方便開
導。以智慧手。安慰衆生。爲大醫王。善療衆
病。一切世間。無量國土。悉能遍往。未曾休
息。清淨慧眼。離諸障翳。悉能明見於作不善。
惡業衆生。種種調伏。令其入道。善取時宜。無
有休息。若諸衆生。起平等心。即爲化現。平等
業報。隨其心樂。隨其業果。爲現佛身。種種神
變。而爲説法。令其悟解。得法智慧。心大歡
喜。諸根踊躍。見無量佛。起深重信。生諸善
根。永不退轉。一切衆生。隨業所繋。長眠生
死。如來出世。能覺悟之。安慰其心。使無憂
怖。若得見者。悉令證入無依義智。智慧善巧。
了達境界。莊嚴妙好。無能映奪。智山法芽。
悉已清淨。或現菩薩。或現佛身。令諸衆生。至
無患地。無數功徳之所莊嚴。業行所成。現於
世間。一切諸佛。莊嚴清淨。莫不皆以一切智
業之所成就。常守本願。不捨世間。作諸衆生。
堅固善友。清淨第一。離垢光明。令一切衆生。
皆得現見。六趣衆生。無量無邊。佛以神力。常
隨不捨。若有往昔。同種善根。皆令清淨。而於
六趣一切衆生。不捨本願。無所欺誑。悉以
善法。方便攝取。令其修習清淨之業。摧破一
切。諸魔鬪諍。從無礙際。出廣大力。最勝日
藏。無有障礙。於淨心界。而現影像。一切世
間。無不覩見。以種種法。廣施衆生。佛是無
邊。光明之藏。諸力智慧。皆悉圓滿。恒以大
光。普照衆生。隨其所願。皆令滿足。離諸怨
敵。爲上福田。一切衆生。共所依怙。凡有所
施。悉令清淨。修少善行。受無量福。悉令得
入無盡智地。爲一切衆生。種植善根。淨心
之主。爲一切衆生。發生福徳。最上良田。智慧
甚深。方便善巧。能救一切。三惡道苦。如是信
解。如是觀察。如是入於智慧之淵。如是遊於
功徳之海。如是普至虚空智慧。如是而知衆
生福田。如是正念。現前觀察。如是觀佛。諸業
相好。如是觀佛。普現世間。如是觀佛。神通自
在。時彼大衆。見如來身。一一毛孔。出百千億
那由他。阿僧祇光明。一一光明。有阿僧祇色。
阿僧祇清淨。阿僧祇照明。令阿僧祇衆觀察。
阿僧祇衆歡喜。阿僧祇衆快樂。阿僧祇衆深
信増長。阿僧祇衆志樂清淨。阿僧祇衆諸根
清涼。阿僧祇衆恭敬尊重。爾時大衆。咸見佛
身。放百千億那由他。不思議大光明。一一光
明。皆有不思議色。不思議光。照不思議無邊
法界。以佛神力。出大妙音。其音演暢。百千
億那由他。不思議讃頌。超諸世間。所有言
*辭。出世善根之所成就。復現百千億那由
他。不思議微妙莊嚴。於百千億那由他。不
思議劫。歎不可盡。皆是如來。無盡自在之
所出生。又現不可説。諸佛如來。出興于世。
令諸衆生。入智慧門。解甚深義。又現不可
説。諸佛如來。所有變化。盡法界虚空界。令
一切世間。平等清淨。如是皆從如來所住。無
障礙一切智生。亦從如來所修行。不思議勝
徳生。復現百千億那由他。不思議妙寶光焔。
從昔大願。善根所起。以曾供養無量如來。
修清淨行。無放逸故。薩婆若心。無有障礙。生
善根故。爲顯如來。力廣遍故。爲斷一切衆生
疑故。爲令咸得見如來故。令無量衆生住善
根故。顯示如來神通之力無映奪故。欲令衆
生普得入於究竟海故。爲令一切諸佛國土
菩薩大衆皆來集故。爲欲開示不可思議佛
法門故。爾時如來。大悲普覆。示一切智。
所有莊嚴。欲令不可説。百千億那由他阿僧
祇世界中衆生。未信者信已信者増長。已増
長者。令其清淨。已清淨者。令其成熟。已成熟
者。令心調伏。觀甚深法。具足無量智慧光明。
發生無量廣大之心。薩婆若心。無有退轉。
不違法性。不怖實際。證眞實理。滿足一切。波
羅蜜行。出世善根。皆悉清淨。猶如普賢。得佛
自在。離魔境界。入諸佛境了知深法。獲難思
智。大乘誓願。永不退轉。常見諸佛。未曾捨
離。成就證智。證無量法。具足無邊福徳藏力。
發歡喜心入無疑地。離惡清淨。依一切智。
見法不動。得入一切菩薩衆會。常生三世。
諸如來家。世尊所現。如是莊嚴。皆是過去。先
所積集。善根所成。爲欲調伏諸衆生故。開
示如來大威徳故。照明無礙智慧藏故。示現
如來無邊勝徳極熾然故。顯示如來不可思
議大神變故。以神通力於一切趣現佛身故。
示現如來神通變化無邊際故。本所志願悉
成滿故。顯示如來勇猛智慧能遍往故。於法
自在成法王故。出生一切智慧門故。示現如
來身清淨故。又現其身最殊妙故。顯示證得
三世諸佛平等法故。開示善根清淨藏故。顯
示世間無能爲諭上妙色故。顯示具足十力
之相令其見者無厭足故。爲世間日照三世
故。自在法王。一切功徳。皆從往昔。善根
所現。一切菩薩。於一切劫。稱揚讃説。不可窮
盡。爾時兜率陀天王。奉爲如來。嚴辨如是。
諸供具已。與百千億那由他阿僧祇兜率天
子。向佛合掌。白佛言。善來世尊。善來善
逝。善來如來應正等覺唯見哀愍。處此宮
殿
爾時世尊。以佛莊嚴。而自莊嚴。具大威徳。爲
令一切衆生生大歡喜故。一切菩薩發深悟
解故。一切兜率陀天子増益欲樂故。兜率陀
天王供養承事無厭足故。無量衆生縁念於
佛而發心故。無量衆生種見佛善根福徳無
盡故。常能發起清淨信故。見佛供養無所求
故。所有志願皆清淨故。勤集善根無懈息故。
發大誓願求一切智故。受天王請。入一切
寶莊嚴殿。如此世界。十方所有。一切世界。
悉亦如是
爾時一切寶莊嚴殿。自然而有妙好莊嚴。出
過諸天。莊嚴之上。一切寶網。周匝彌覆。普雨
一切上妙寶雲。普雨一切莊嚴具雲。普雨一
切寶衣雲。普雨一切栴檀香雲。普雨一切堅
固香雲。普雨一切寶莊嚴蓋雲。普雨不可思
議華聚雲。普出不可思議妓樂音聲。讃揚如
來一切種智。悉與妙法。而共相應。如是一切。
諸供養具。悉過諸天。供養之上。時兜率宮中。
妓樂歌讃。熾然不息。以佛神力。令兜率王。心
無動亂。往昔善根。皆得圓滿。無量善法。益加
堅固。増長淨信。起大精進。生大歡喜。淨深志
樂。發菩提心。念法無斷。總持不忘。爾時兜率
陀天王。承佛威力。即自憶念過去佛所。所種
善根。而説頌言
    昔有如來無礙月 諸吉祥中最殊勝
    彼曾入此莊嚴殿 是故此處最吉祥
    昔有如來名廣智 諸吉祥中最殊勝
    彼曾入此金色殿 是故此處最吉祥
    昔有如來名普眼 諸吉祥中最殊勝
    彼曾入此蓮華殿 是故此處最吉祥
    昔有如來號珊瑚 諸吉祥中最殊勝
    彼曾入此寶藏殿 是故此處最吉祥
    昔有如來論師子 諸吉祥中最殊勝
    彼曾入此山王殿 是故此處最吉祥
    昔有如來名日照 諸吉祥中最殊勝
    彼曾入此衆華殿 是故此處最吉祥
    昔有佛號無邊光 諸吉祥中最殊勝
    彼曾入此樹嚴殿 是故此處最吉祥
    昔有如來名法幢 諸吉祥中最殊勝
    彼曾入此寶宮殿 是故此處最吉祥
    昔有如來名智燈 諸吉祥中最殊勝
    彼曾入此香山殿 是故此處最吉祥
    昔有佛號功徳光 諸吉祥中最殊勝
    彼曾入此摩尼殿 是故此處最吉祥
如此世界。兜率天王。承佛神力。以頌讃歎過
去諸佛。十方一切。諸世界中。兜率天王。悉亦
如是。歎佛功徳
爾時世尊。於一切寶莊嚴殿。摩尼寶藏。師子
座上。結跏趺坐。法身清淨。妙用自在。與三
世佛。同一境界。住一切智。與一切佛。同入一
性。佛眼明了。見一切法。皆無障礙。有大威
力。普遊法界。未甞休息。具大神通。隨有可
化。衆生之處。悉能遍往。以一切諸佛。無礙莊
嚴。而嚴其身。善知其時。爲衆説法。不可説
諸菩薩衆。各從他方。種種國土。而共來集。衆
會清淨。法身無二。無所依止。而能自在。起佛
身行。坐此座已。於其殿中。自然而有無量無
數。殊特妙好。出過諸天。供養之具。所謂。華
鬘衣服。塗香末香。寶蓋幢幡。妓樂歌讃。如是
等事。一一皆悉不可稱數。以廣大心。恭敬尊
重。供養於佛。十方一切。兜率陀天。悉亦如

大方廣佛華嚴經卷第二十二大方廣佛華嚴經卷*第二十三
 *于闐國*三藏實叉難陀*奉 制譯 
  兜率宮中偈讃品第二十四
爾時佛神力故。十方各有一大菩薩。一一各
與萬佛刹。微塵數諸菩薩倶。從萬佛刹。微
塵數國土外。諸世界中。來詣佛所。其名曰。金
剛幢菩薩。堅固幢菩薩。勇猛幢菩薩。光明幢
菩薩。智幢菩薩。寶幢菩薩。精進幢菩薩。離垢
幢菩薩。星宿幢菩薩。法幢菩薩。所從來國。謂
妙寶世界。妙樂世界。妙銀世界。妙金世界。妙
摩尼世界。妙金剛世界。妙波頭摩世界。妙優
鉢羅世界。妙栴檀世界。妙香世界。各於佛所。
淨修梵行。所謂。無盡幢佛。風幢佛。解脱幢
佛。威儀幢佛。明相幢佛。常幢佛。最勝幢佛。
自在幢佛。梵幢佛。觀察幢佛。其諸菩薩。至佛
所已。頂禮佛足。以佛神力。即化作妙寶藏師
子之座。寶網彌覆。周匝遍滿。諸菩薩衆。隨所
來方。各於其上。結跏趺坐。其身悉放百千
億。那由他阿僧祇。清淨光明。此無量光。皆從
菩薩。清淨心寶。離衆過惡。大願所起。顯示一
切。諸佛自在。清淨之法。以諸菩薩。平等
力。能普救護一切衆生。一切世間之所樂見。
見者不虚。悉得調伏。其菩薩衆。悉已成就
無量功徳。所謂。遍遊一切諸佛國土。無所障
礙。見無依止。清淨法身。以智慧身。現無量
身。遍往十方。承事諸佛。入於諸佛。無量無
邊。不可思議。自在之法。住於無量。一切智
門。以智光明。善了諸法。於諸法中。得無所
畏。隨所演説。窮未來際。辯才無盡。以大智
慧。開總持門。慧眼清淨。入深法界。智慧境
界。無有邊際。究竟清淨。猶若虚空。如此世
界。兜率天宮。諸菩薩衆。如是來集。十方一
切。兜率天宮。悉有如是。名號菩薩。而來集
會。所從來國。諸佛名號。亦皆同等。無有差
別。爾時世尊。從兩膝輪。放百千億那由他
光明。普照十方盡法界虚空界。一切世界。
彼諸菩薩。皆見於此佛神變相。此諸菩薩。亦
見於彼一切如來。神變之相。如是菩薩。皆與
毘盧遮那如來。於往昔時。同種善根。修菩
薩行。悉已悟入諸佛自在。甚深解脱。得無差
別。法界之身。入一切土。而無所住。見無量
佛。悉往承事。於一念中。周行法界。自在無
礙。心意清淨。如無價寶。無量無數。諸佛如
來。常加護念。共與其力。到於究竟第一彼岸。
恒以淨念。住無上覺。念念恒入一切智處。以
小入大。以大入小。皆得自在。通達無礙。已得
佛身。與佛同住。獲一切智。從一切智。而生其
身。一切如來。所行之處。悉能隨入。開闡無
量智慧法門。到金剛幢。大智彼岸。獲金剛定。
斷諸疑惑。已得諸佛。自在神通。普於一切。十
方國土。教化調伏百千萬億。無數衆生。於一
切數。雖無所著。善能修學。成就究竟。方便安
立一切諸法。如是等。百千億那由他不可説。
無盡清淨。三世一切。無量功徳藏。諸菩薩衆。
皆來集會。在於佛所。因光所見。一切佛所。悉
亦如是。爾時金剛憧菩薩。承佛神力。普觀十
方。而説頌
    如來不出世 亦無有涅槃
    以本大願力 示現自在法
    是法難思議 非心所行處
    智慧到彼岸 乃見諸佛境
    色身非是佛 音聲亦復然
    亦不離色聲 見佛神通力
    少智不能知 諸佛實境界
    久修清淨業 於此乃能了
    正覺無來處 去亦無所從
    清淨妙色身 神力故顯現
    無量世界中 示現如來身
    廣説微妙法 其心無所著
    智慧無邊際 了達一切
    普入於法界 示現自在力
    衆生及諸法 了達皆無礙
    普現衆色像 遍於一切刹
    欲求一切智 速成無上覺
    應以淨妙心 修習菩提行
    若有見如來 如是威神力
    當於最勝尊 供養勿生疑
爾時堅固幢菩薩。承佛神力。普觀十方。而説
頌言
    如來勝無比 甚深不可説
    出過言語道 清淨如虚空
    汝觀人師子 自在神通力
    已離於分別 而令分別見
    導師爲開演 甚深微妙法
    以是因縁故 現此無比身
    此是大智慧 諸佛所行處
    若欲了知者 常應親近佛
    意業常清淨 供養諸如來
    終無疲厭心 能入於佛道
    具無盡功徳 堅住菩提心
    以是疑網除 觀佛無厭足
    通達一切法 是乃眞佛子
    此人能了知 諸佛自在力
    廣大智所説 欲爲諸法本
    應起勝希望 志求無上覺
    若有尊敬佛 念報於佛恩
    彼人終不離 一切諸佛住
    何有智慧人 於佛得見聞
    不修清淨願 履佛所行道
爾時勇猛幢菩薩。承佛神力。普觀十方。而説
頌言
    譬如明淨眼 因日覩衆色
    淨心亦復然 佛力見如來
    如以精進力 能盡海源底
    智力亦如是 得見無量佛
    譬如良沃田 所種必滋長
    如是淨心地 出生諸佛法
    如人獲寶藏 永離貧窮苦
    菩薩得佛法 離垢心清淨
    譬如伽陀藥 能消一切毒
    佛法亦如是 滅諸煩惱患
    眞實善知識 如來所稱讃
    以彼威神故 得聞諸佛法
    設於無數劫 財寶施於佛
    不知佛實相 此亦不名施
    無量衆色相 莊嚴於佛身
    非於色相中 而能見於佛
    如來等正覺 寂然恒不動
    而能普現身 遍滿十方界
    譬如虚空界 不生亦不滅
    諸佛法如是 畢竟無生滅
爾時光明幢菩薩。承佛神力。普觀十方。而説
頌言
    人間及天上 一切諸世界
    普見於如來 清淨妙色身
    譬如一心力 能生種種心
    如是一佛身 普現一切佛
    菩提無二法 亦復無諸相
    而於二法中 現相莊嚴身
    了法性空寂 如幻而生起
    所行無有盡 導師如是現
    三世一切佛 法身悉清淨
    隨其所應化 普現妙色身
    如來不念言 我作如是身
    自然而示現 未甞起分別
    法界無差別 亦無所依止
    而於世間中 示現無量身
    佛身非變化 亦復非非化
    於無化法中 示有變化形
    正覺不可量 法界虚空等
    深廣無涯底 言語道悉絶
    如來善通達 一切處行道
    法界衆國土 所往皆無礙
爾時智幢菩薩。承佛神力。普觀十方。而説頌

    若人能信受 一切智無礙
    修習菩提行 其心不可量
    一切國土中 普現無量身
    而身不在處 亦不住於法
    一一諸如來 神力示現身
    不可思議劫 算數莫能盡
    三世諸衆生 悉可知其數
    如來所示現 其數不可得
    或時示一二 乃至無量身
    普現十方刹 其實無二種
    譬如淨滿月 普現一切水
    影像雖無量 本月未曾二
    如是無礙智 成就等正覺
    普現一切刹 佛體亦無二
    非一亦非二 亦復非無量
    隨其所應化 示現無量身
    佛身非過去 亦復非未來
    一念現出生 成道及涅槃
    如幻所作色 無生亦無起
    佛身亦如是 示現無有生
爾時寶幢菩薩。承佛神力。普觀十方。而説頌

    佛身無有量 能示有量身
    隨其所應覩 導師如是現
    佛身無處所 充滿一切處
    如空無邊際 如是難思議
    非心所行處 心不於中起
    諸佛境界中 畢竟無生滅
    如翳眼所覩 非内亦非外
    世間見諸佛 應知亦如是
    饒益衆生故 如來出世間
    衆生見有出 而實無興世
    不可以國土 晝夜而見佛
    歳月一刹那 當知悉如是
    衆生如是説 某日佛成道
    如來得菩提 實不繋於日
    如來離分別 非世超諸數
    三世諸導師 出現皆如是
    譬如淨日輪 不與昏夜合
    而説某日夜 諸佛法如是
    三世一切劫 不與如來合
    而説三世佛 導師法如是
爾時精進幢菩薩。承佛神力。普觀十方。而説
頌言
    一切諸導師 身同義亦然
    普於十方刹 隨應種種現
    汝觀牟尼尊 所作甚奇特
    充滿於法界 一切悉無餘
    佛身不在内 亦復不在外
    神力故顯現 導師法如是
    隨諸衆生類 先世所集業
    如是種種身 示現各不同
    諸佛身如是 無量不可數
    唯除大覺尊 無有能思議
    如以我難思 心業莫能
    佛難思亦爾 非心業所現
    如刹不可思 而見淨莊嚴
    佛難思亦爾 妙相無不現
    譬如一切法 衆縁故生起
    見佛亦復然 必假衆善業
    譬如隨意珠 能滿衆生心
    諸佛法如是 悉滿一切願
    無量國土中 導師興於世
    隨其願力故 普應於十方
爾時離垢幢菩薩。承佛神力。普觀十方。而説
頌言
    如來大智光 普淨諸世間
    世間既淨已 開示諸佛法
    設有人欲見 衆生數等佛
    靡不應其心 而實無來處
    以佛爲境界 專念而不息
    此人得見佛 其數與心等
    成就白淨法 具足諸功徳
    彼於一切智 專念心不捨
    導師爲衆生 如應演説法
    隨於可化處 普現最勝身
    佛身及世間 一切皆無我
    悟此成正覺 復爲衆生説
    一切人師子 無量自在力
    示現念等身 其身各不同
    世間如是身 諸佛身亦然
    了知其自性 是則説名佛
    如來普知見 明了一切法
    佛法及菩提 二倶不可得
    導師無來去 亦復無所住
    遠離諸顛倒 是名等正覺
爾時星宿幢菩薩。承佛神力。普觀十方。而説
頌言
    如來無所住 普住一切刹
    一切土皆往 一切處咸見
    佛隨衆生心 普現一切身
    成道轉法輪 及以般涅槃
    諸佛不思議 誰能思議佛
    誰能見正覺 誰能現最勝
    一切法皆如 諸佛境亦然
    乃至無一法 如中有生滅
    衆生妄分別 是佛是世界
    了達法性者 無佛無世界
    如來普現前 令衆生信喜
    佛體不可得 彼亦無所見
    若能於世間 遠離一切著
    無礙心歡喜 於法得開悟
    神力之所現 即此説名佛
    三世一切時 求悉無所有
    若能如是知 心意及諸法
    一切悉知見 疾得成如來
    言語中顯示 一切佛自在
    正覺超語言 假以語言説
爾時法幢菩薩。承佛神力。普觀十方。而説頌

    寧可恒具受 一切世間苦
    終不遠如來 不覩自在力
    若有諸衆生 未發菩提心
    一得聞佛名 決定成菩提
    若有智慧人 一念發道心
    必成無上尊 愼莫生疑惑
    如來自在力 無量劫難遇
    若生一念信 速登無上道
    設於念念中 供養無量佛
    未知眞實法 不名爲供養
    若聞如是法 諸佛從此生
    雖經無量苦 不捨菩提行
    一聞大智慧 諸佛所入法
    普於法界中 成三世導師
    雖盡未來際 遍遊諸佛刹
    不求此妙法 終不成菩提
    衆生無始來 生死久流轉
    不了眞實法 諸佛故興世
    諸法不可壞 亦無能壞者
    自在大光明 普示於世間
大方廣佛華嚴經十迴向品第二十五之一
爾時金剛幢菩薩。承佛神力。入菩薩智光三
昧。入是三昧已。十方各過十萬佛刹微塵數
世界外。有十萬佛刹微塵數諸佛。皆同一號。
號金剛幢。而現其前。咸稱讃言。善哉善哉。
善男子。乃能入此菩薩智光三昧。善男子。
此是十方。各十萬佛刹微塵數。諸佛神力。共
加於汝。亦是毘盧遮那如來。往昔願力。威神
之力。及由汝智慧清淨故。諸菩薩善根増勝
故。令汝入是三昧。而演説法。爲令諸菩薩。
得清淨無畏故。具無礙辯才故。入無礙智地
故。住一切智大心故。成就無盡善根故。滿足
無礙白法故。入於普門法界故。現一切佛神
力故。前際念智不斷故。得一切佛護持諸根
故。以無量門。廣説衆法故。聞悉解了。受持
不忘故。攝諸菩薩一切善根故。成辨出世
助道故。不斷一切智智故。開發大願故。解
釋實義故。了知法界故。令諸菩薩皆悉歡喜
故。修一切佛平等善根故。護持一切如來種
性故。所謂演説諸菩薩十迴向。佛子。汝當
承佛威神之力。而演此法。得佛護念故。安住
佛家故。増益出世功徳故。得陀羅尼光明故。
入無障礙佛法故。大光普照法界故。集無過
失淨法故。住廣大智境界故。得無障礙法光
故。爾時諸佛。即與金剛幢菩薩。無量智慧。
與無留礙辯。與分別句義善方便。與無礙法
光明。與如來平等身。與無量差別淨音聲。
與菩薩不思議善觀察三昧。與不可沮壞。一
切善根。迴向智。與觀察一切法。成就巧方
便。與一切處。説一切法無斷辯。何以故。入此
三昧善根力故。爾時諸佛。各以右手。摩金
剛幢菩薩頂。金剛幢菩薩。得摩頂已。即從定
起。告諸菩薩言。佛子。菩薩摩訶薩。有不可思
議大願。充滿法界。普能救護一切衆生。所謂。
修學去來現在。一切佛迴向。佛子。菩薩摩訶
薩迴向有幾種。佛子。菩薩摩訶薩。迴向有十
種三世諸佛。咸共演説。何等爲十。一者救護
一切衆生離衆生相迴向。二者不壞迴向。三
者等一切諸佛迴向。四者至一切處迴向。五
者無盡功徳藏迴向。六者入一切平等善根
迴向。七者等隨順一切衆生迴向。八者眞
如相迴向。九者無縛無著解脱迴向。十者
入法界無量迴向。佛子。是爲菩薩摩訶薩十
種迴向。過去未來現在諸佛。已説當説今

佛子。云何爲菩薩摩訶薩救護一切衆生離
衆生相迴向。佛子。此菩薩摩訶薩。行檀波
羅蜜。淨尸波羅蜜。修羼提波羅蜜。起精進
波羅蜜。入禪波羅蜜。住般若波羅蜜。大慈
大悲。大喜大捨。修如是等無量善根。修善根
時。作是念言。願此善根。普能饒益一切衆生。
皆使清淨。至於究竟。永離地獄。餓鬼畜生。閻
羅王等。無量苦惱。菩薩摩訶薩。種善根時。以
己善根。如是迴向。我當爲一切衆生作舍。令
免一切諸苦事故。爲一切衆生作護。悉令解
脱諸煩惱故。爲一切衆生作歸。皆令得離諸
怖畏故。爲一切衆生作趣。令得至於一切智
故。爲一切衆生作安。令得究竟安隱處故。
爲一切衆生作明。令得智光滅癡暗故。爲一
切衆生作炬。破彼一切無明闇故。爲一切衆
生作燈。令住究竟清淨處故。爲一切衆生作
導師。引其令入眞實法故。爲一切衆生作
大導師。與其無礙大智慧故。佛子。菩薩摩
訶薩。以諸善根。如是迴向。平等饒益一切
衆生。究竟皆令得一切智。佛子。菩薩摩訶
薩。於非親友。守護迴向。與其親友。等無
差別。何以故。菩薩摩訶薩。入一切法平等
性故。不於衆生而起一念非親友想。設有衆
生。於菩薩所。起怨害心。菩薩亦以慈眼視
之。終無恚怒。普爲衆生。作善知識。演説正
法。令其修習。譬如大海。一切衆毒。不能變
壞。菩薩亦爾。一切愚蒙。無有智慧。不知恩
徳。瞋很頑毒。憍慢自大。其心盲瞽。不識善
法。如是等類。諸惡衆生。種種逼惱。無能動
亂。譬如日天子。出現世間。不以生盲不見故。
隱而不現。又復不以乾闥婆城。阿脩羅手。閻
浮提樹。崇巖邃谷。塵霧煙雲。如是等物之所
覆障故。隱而不現。亦復不以時節變改故。隱
而不現。菩薩摩訶薩。亦復如是。有大福徳。其
心深廣。正念觀察。無有退屈。爲欲究竟功
徳智慧。於上勝法。心生志欲。法光普照。
見一切義。於諸法門。智慧自在。常爲利益一
切衆生。而修善法。曾不誤起捨衆生心。不
以衆生其性弊惡。邪見瞋濁。難可調伏。便
即棄捨。不修迴向。但以菩薩。大願甲冑。而自
莊嚴。救護衆生。恒無退轉。不以衆生。不知報
恩。退菩薩行。捨菩提道。不以凡愚。共同一
處。捨離一切如實善根。不以衆生。數起過惡。
難可忍受。而於彼所。生疲厭心。何以故。譬如
日天子。不但爲一事故。出現世間。菩薩摩訶
薩。亦復如是。不但爲一衆生故。修諸善根。迴
向阿耨多羅三藐三菩提。普爲救護一切衆
生故。而修善根。迴向阿耨多羅三藐三菩
提。如是。不但爲淨一佛刹故。不但爲信一佛
故。不但爲見一佛故。不但爲了一法故。起大
智願。迴向阿耨多羅三藐三菩提。爲普淨一
切佛刹故。普信一切諸佛故。普承事供養。
一切諸佛故。普解一切佛法故。發起大願。
修諸善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。佛子。
菩薩摩訶薩。以諸佛法。而爲所縁。起廣大
心。不退轉心。無量劫中。修集希有難得心寶。
與一切諸佛。悉皆平等。菩薩如是。觀諸善
根。信心清淨。大悲堅固。以甚深心。歡喜心。
清淨心。最勝心。柔軟心。慈悲心。憐愍心。攝
護心。利益心。安樂心。普爲衆生。眞實迴向。
非但口言。佛子。菩薩摩訶薩。以諸善根。迴向
之時。作是念言。以我善根。願一切趣生。一切
衆生。皆得清淨。功徳圓滿。不可沮壞。無有窮
盡。常得尊重。正念不忘。獲決定慧。具無量
智。身口意業。一切功徳。圓滿莊嚴。又作是
念。以此善根。令一切衆生。承事供養一切
諸佛。無空過者。於諸佛所。淨信不壞。聽聞
正法。斷諸疑惑。憶持不忘。如説修行。於如來
所。起恭敬心。身業清淨。安住無量廣大善
根。永離貧窮。七財滿足。於諸佛所。常隨修
學。成就無量勝妙善根。平等悟解。住一切
智。以無礙眼。等視衆生。衆相嚴身。無有玷
缺。言音淨妙。功徳圓滿。諸根調伏。十力成
就。善心滿足。無所依住。令一切衆生。普得佛
樂。得無量住。住佛所住。佛子。菩薩摩訶薩。
見諸衆生。造作惡業。受諸重苦。以是障故。不
見佛。不聞法。不識僧。便作是念。我當於彼諸
惡道中。代諸衆生。受種種苦。令其解脱。菩薩
如是。受苦毒時。轉更精勤。不捨不避。不驚不
怖。不退不怯。無有疲厭。何以故。如其所願。
決欲荷負一切衆生。令解脱故。菩薩爾時。作
是念言。一切衆生。在生老病死。諸苦難處。隨
業流轉。邪見無智。喪諸善法。我應救之。令
得出離。又諸衆生。愛網所纒。癡蓋所覆。染著
諸有。隨逐不捨。入苦籠檻。作魔業行。福智都
盡。常懷疑惑。不見安隱處。不知出離道在於
生死輪轉不息。諸苦淤泥恒所沒溺。菩薩見
已。起大悲心。大饒益心。欲令衆生。悉得解
脱。以一切善根迴向。以廣大心迴向。如三
世菩薩。所修迴向。如大迴向經所説迴向。願
諸衆生。普得清淨。究竟成就一切種智。復
作是念。我所修行。欲令衆生。皆悉得成無上
智王。不爲自身。而求解脱。但爲救濟一切
衆生。令其咸得一切智心。度生死流。解脱
衆苦。復作是念。我當普爲一切衆生。備受衆
苦。令其得出無量生死。衆苦大壑。我當普爲
一切衆生。於一切世界。一切惡趣中。盡未
來劫。受一切苦。然常爲衆生。勤修善根。何以
故。我寧獨受如是衆苦。不令衆生墮於地獄。
我當於彼地獄畜生。閻羅王等。險難之處。
以身爲質。救贖一切惡道衆生。令得解脱。
復作是念。我願保護一切衆生。終不棄捨。所
言誠實。無有虚妄。何以故。我爲救度一切衆
生。發菩提心。不爲自身。求無上道。亦不爲求
五欲境界。及三有中。種種樂故。修菩提行。
何以故。世間之樂。無非是苦。衆魔境界。愚
人所貪。諸佛所訶。一切苦患。因之而起。地獄
餓鬼。及以畜生。閻羅王處。忿恚鬪訟。更相毀
辱。如是諸惡。皆因貪著五欲所致。耽著五欲。
遠離諸佛。障礙生天。何況得於阿耨多羅三
藐三菩提。菩薩如是。觀諸世間。貪少欲味。受
無量苦。終不爲彼五欲樂故。求無上菩提。修
菩薩行。但爲安樂一切衆生。發心修習。成滿
大願。斷截衆生。諸苦羂索。令得解脱。佛子。
菩薩摩訶薩。復作是念。我當以善根。如是迴
向。令一切衆生。得究竟樂。利益樂。不受樂。
寂靜樂。無依樂。無動樂。無量樂。不捨不退
樂。不滅樂一切智樂。復作是念。我當與一切
衆生。作調御師。作主兵臣。執大智炬。示安隱
道。令離險難。以善方便。&T012808;知實義。又於生
死海。作一切智善巧船師。度諸衆生。使到彼
岸。佛子。菩薩摩訶薩。以諸善根。如是迴向。
所謂隨宜救護一切衆生。令出生死。承事供
養一切諸佛。得無障礙。一切智智。捨離衆
魔。遠惡知識。親近一切菩薩善友。滅諸過罪。
成就淨業。具足菩薩。廣大行願。無量善根。佛
子。菩薩摩訶薩。以諸善根。正迴向己。作如
是念。不以四天下。衆生多故。多日出現。但一
日出。悉能普照一切衆生。又諸衆生。不以自
身光明故。知有晝夜。遊行觀察。興造諸業。
皆由日天子出。成*辨斯事。然彼日輪。但一
無二。菩薩摩訶薩。亦復如是。修集善根迴向
之時。作是念言。彼諸衆生。不能自救。何能救
他。唯我一人。志獨無侶。修集善根。如是迴
向。所謂爲欲廣度一切衆生故。普照一切衆
生故。示導一切衆生故。開悟一切衆生故。顧
復一切衆生故。攝受一切衆生故。成就一切
衆生故。令一切衆生歡喜故。令一切衆生悦
樂故。令一切衆生斷疑故。佛子。菩薩摩訶薩。
復作是念。我應如日。普照一切。不求恩報。衆
生有惡。悉能容受。終不以此。而捨誓願不以
一衆生惡故。捨一切衆生。但勤修習善根迴
向。普令衆生。皆得安樂。善根雖少。普攝衆
生。以歡喜心。廣大迴向。若有善根。不欲饒益
一切衆生。不名迴向。隨一善根。普以衆生。而
爲所縁。乃名迴向。安置衆生。於無所著法性
迴向。見衆生自性。不動不轉迴向於迴向。無
所依無所取迴向。不取善根相迴向。不分別
業報體性迴向。不著五蘊相迴向。不壞五蘊
相迴向。不取業迴向。不求報迴向。不染著因
縁迴向。不分別因縁所起迴向。不著名稱迴
向。不著處所迴向。不著虚妄法迴向。不著衆
生相世界相心意相迴向。不起心顛倒想顛
倒見顛倒迴向。不著語言道迴向。觀一切法
眞實性迴向。觀一切衆生平等相迴向。以法
界印印諸善根迴向。觀諸法離貪欲迴向。解
一切法。無種植善根。亦如是。觀諸法無二無
生無滅迴向。亦如是。以如是等善根迴向。修
行清淨。對治之法。所有善根。皆悉隨順出世
間法。不作二相。非即業修習一切智非離業
迴向一切智。一切智。非即是業。然不離業。得
一切智。以業如光影清淨故。報亦如光影清
淨。報如光影清淨故。一切智智。亦如光影清
淨。離我我所。一切動亂。思惟分別。如是了
知。以諸善根。方便迴向。菩薩如是。迴向之
時。度脱衆生。常無休息。不住法相。雖知諸
法。無業無報。善能出生一切業報。而無違諍。
如是方便。善修迴向。菩薩摩訶薩。如是迴向
時。離一切過。諸佛所讃。佛子。是爲菩薩摩訶
薩第一救護一切衆生離衆生相迴向
爾時金剛幢菩薩。觀察十方。一切衆會。曁于
法界。入深句義。以無量心。修習勝行。大悲普
覆一切衆生。不斷三世諸如來種。入一切佛
功徳法藏。出生一切諸佛法身。善能分別諸
衆生心。知其所種。善根成熟。住於法身。而爲
示現清淨色身。承佛神力。即説頌言
    不思議劫修行道 精進堅固心無礙
    爲欲饒益群生類 常求諸佛功徳法
    調御世間無等人 修治其意甚明潔
    發心普救諸含識 彼能善入迴向藏
    勇猛精進力具足 智慧聰達意清淨
    普救一切諸群生 其心堪忍不傾動
    心善安住無與等 意常清淨大歡悦
    如是爲物勤修行 譬如大地普容受
    不爲自身求快樂 但欲救護諸衆生
    如是發起大悲心 疾得入於無礙地
    十方一切諸世界 所有衆生皆攝受
    爲救彼故善住心 如是修學諸迴向
    修行布施大欣悦 護持淨戒無所犯
    勇猛精進心不動 迴向如來一切智
    其心廣大無邊際 忍力安住不傾動
    禪定甚深恒照了 智慧微妙難思議
    十方一切世界中 具足修治清淨行
    如是功徳皆迴向 爲欲安樂諸含識
    大士勤修諸善業 無量無邊不可數
    如是悉以益衆生 令住難思無上智
    普爲一切衆生故 不思議劫處地獄
    如是曾無厭退心 勇猛決定常迴向
    不求色聲香與味 亦不希求諸妙觸
    但爲救度諸群生 常求無上最勝智
    智慧清淨如虚空 修習無邊大士行
    如佛所行諸行法 彼人如是常修學
    大士遊行諸世界 悉能安隱諸群生
    普使一切皆歡喜 修菩薩行無厭足
    除滅一切諸心毒 思惟修習最上智
    不爲自己求安樂 但願衆生得離苦
    此人迴向得究竟 心常清淨離衆毒
    三世如來所付囑 住於無上大法城
    未曾染著於諸色 受想行識亦如是
    其心永出於三有 所有功徳盡迴向
    佛所知見諸衆生 盡皆攝取無有餘
    誓願皆令得解脱 爲彼修行大歡喜
    其心念念恒安住 智慧廣大無與等
    離癡正念常寂然 一切諸業皆清淨
    彼諸菩薩處於世 不著内外一切法
    如風無礙行於空 大士用心亦復然
    所有身業皆清淨 一切語言無過失
    心常歸向於如來 能令諸佛悉歡喜
    十方無量諸國土 所有佛處皆往詣
    於中覩見大悲尊 靡不恭敬而瞻奉
    心常清淨離諸失 普入世間無所畏
    已住如來無上道 復爲三有大法池
    精勤觀察一切法 隨順思惟有非有
    如是趣於眞實理 得入甚深無諍處
    以此修成堅固道 一切衆生莫能壞
    善能了達諸法性 普於三世無所著
    如是迴向到彼岸 普使群生離衆垢
    永離一切諸所依 得入究竟無依處
    一切衆生語言道 隨其種類各差別
    菩薩悉能分別説 而心無著無所礙
    菩薩如是修迴向 功徳方便不可説
    能令十方世界中 一切諸佛皆稱歎
大方廣佛華嚴經卷第二十三大方廣佛華嚴經卷*第二十四
 *于闐國*三藏實叉難陀*奉 制譯 
  十迴向品第二十五之二
佛子。云何爲菩薩摩訶薩不壞迴向。佛子。此
菩薩摩訶薩。於去來今。諸如來所。得不壞
信。悉能承事一切佛故。於諸菩薩。乃至初發
一念之心。求一切智。得不壞信。誓修一切菩
薩善根。無疲厭故。於一切佛法。得不壞信。發
深志樂故。於一切佛教。得不壞信。守護住持
故。於一切衆生。得不壞信。慈眼等觀善根迴
向。普利益故。於一切白淨法。得不壞信。普集
無邊諸善根故。於一切菩薩迴向道。得不壞
信。滿足殊勝諸欲解故。於一切菩薩法師。
得不壞信。於諸菩薩。起佛想故。於一切佛。自
在神通。得不壞信。深信諸佛。難思議故。於一
切菩薩。善巧方便行。得不壞信。攝取種種。無
量無數。行境界故。佛子。菩薩摩訶薩。如是安
住不壞信時。於佛菩薩。聲聞獨覺。若諸佛
教。若諸衆生。如是等種種境界中。種諸善根。
無量無邊。令菩提心。轉更増長。慈悲廣大。平
等觀察。隨順修學諸佛所作。攝取一切清淨
善根。入眞實義。集福徳行。行大惠施。修諸
功徳。等觀三世。菩薩摩訶薩。以如是等。善根
功徳。迴向一切智。願常見諸佛。親近善友。與
諸菩薩。同共止住。念一切智。心無暫捨。受持
佛教。勤加守護。教化成熟一切衆生。心常迴
向出世之道。供養瞻待一切法師。解了諸
法。憶持不忘。修行大願。悉使滿足。菩薩如
是。積集善根。成就善根。増長善根。思惟善
根。繋念善根。分別善根。愛樂善根。修習善
根。安住善根。菩薩摩訶薩。如是積集諸善根
已。以此善根。所得依果修菩薩行。於念念中。
見無量佛。如其所應。承事供養。以阿僧祇寶。
阿僧祇華。阿僧祇鬘。阿僧祇衣。阿僧祇蓋。阿
僧祇幢。阿僧祇幡。阿僧祇莊嚴具。阿僧祇給
侍。阿僧祇塗飾地。阿僧祇塗香。阿僧祇末
香。阿僧祇和香。阿僧祇燒香。阿僧祇深信。阿
僧祇愛樂。阿僧祇淨心。阿僧祇尊重。阿僧祇
讃歎。阿僧祇禮敬。阿僧祇寶座。阿僧祇華座。
阿僧祇香座。阿僧祇鬘座。阿僧祇栴檀座。
阿僧祇衣座。阿僧祇金剛座。阿僧祇摩尼
座。阿僧祇寶繒座。阿僧祇寶色座。阿僧祇
寶經行處。阿僧祇華經行處。阿僧祇香經行
處。阿僧祇鬘經行處。阿僧祇衣經行處。阿
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]