close-up photo of the SAT book
The SAT Daizōkyō Text Database Committee


Present Members (as of Jan 1, 2021)

Masahiro SHIMODA, Chair
Toshinori OCHIAI
Kenryō MINOWA
Tōru TOMABECHI
Izumi MIYAZAKI
A. Charles MULLER
Akira TAKAGISHI
Tetsuei TSUDA
Taisen SHIBATA
Koichi TAKAHASHI
Ikki Ohmukai
Fumi YAO
Kiyonori NAGASAKI
Motohiro SHIMIZU (Office Support)

SAT 2012 Collaborators in Data Development (alphabetical order)
Naruaki ABIKO
Kozui AKITA
Koken ARAI
Etsuko BABA
Hiroatsu BESSYO
Masahiko FUJII
Taiji FUJINO
Kenryo FUJISAKA
Kasane FUKUSHIMA
Fumiaki GENGINTANI
Fumitaka GOTO
Kyoshi HASUYA
Kojun HAYASHIDA
Eun HINO
Chikai HOJO
Shiro IGARASHI
Koyo IKEGAMI
Tomohiro INOUE
Juo ISHIGAMI
Misato ISHIHARA
Shinryo KAMEZAKI
Nao KANEKO
Naoya KANEKO
Ryuko KATSUNO
Taichi KAWABATA
Hironori KAWABE
Yasushi KIGOSHI
Yoshiyuki KOBAYASHI
Nobukatsu KOMAI
Ken-ichi KURANISHI
Masayoshi KURIMOTO
Noriaki KUWANA
Akimasa MANAKO
Kensyun MASUYAMA
Tomomi MATSUOKA
Eishi MITSUI
Ryoyu MIYABE
Yusyun MIYASAKA
Kimihiro MIYAZAKI
Kazuhiko MIZUNO
Yuki MORIYAMA
Koju MOTOYAMA
Akihiro MURAKAMI
Motonori MURAKAMI
Tomohiro MURASE
Takanobu NAGAO
Kenshiki NAKAMURA
Noriyuki NANBA
Genki NATORI
Fumihito NISHIZAWA
Sei NORO
Tairyu OGAWA
Hisanori OMATSU
Sachio ONOSHIMA
Koichi OSUMI
Fukiko OTA
Yoshihiro OTANI
Gyoon OTANI
Nobuo OTSUKA
"Hyung Jin" PARK
Senmyo SAKURAI
Daiju SASAKI
Mona SATO
Hideki SATO
Chigaku SATO
Umi SAWAMURA
Kodo SEINO
Nakamichi SEKIGUCHI
Hirotoshi SUGIYAMA
Syunsuke SUZUKI
Satsuki TAKAYANAGI
Eichi TERAO
Takahiro TESHIMA
Nobumi TOMISHIMA
Kensyo TOTSUGU
Yugo TOYOSHIMA
Junshin UCHIDA
Makio UENO
Yugen WADA
Fumi YAO
Mitsuhiro YASUI
SamuelYuubun YOKOTA
Kanae YOSHIDA
Jijun YOSHIDA
Eirei YOSHIDA

Affiliated Institutions

Center for Evolving Humanities, Faculty of Letters, University of Tokyo

Supporting Institutions

The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (Japan)
Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)
Foundation for the Support of the Development of the Daizōkyō Database
Japan Buddhist Federation
International Institute for Digital Humanities
Society for the Promotion of Buddhism

Collaborating Institutions

Chinese Buddhist Electronic Text Association (Taiwan)
The Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
Dongguk University
SARDS (South Asia Research Documentation Services 3, Martin-Luther-Universitat-Halle-Witterberg)
ITLR (Indo-Tibetan Lexical Resource, Hamburg University)
HOBOGIRIN
Dhammachai International Research Institute


Former Committee Members

*Yasunori EJIMA (passed away in 1999)
Shōryū KATSURA
Osamu HAYASHIMA
Kōsei ISHII
Shigeki MORO
Michihiko KOMINE
Takayasu SUZUKI
Fumihiko SUEKI
Akira SAITŌ
Shirō YOSHIOKA
Motohiro SHIMIZU