大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

十誦律 (No. 1435_ 弗若多羅羅什譯 ) in Vol. 23

[First] [Prev+100] [Prev] 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

受起迎。不應受合掌曲身恭敬。不應受衣鉢
供養。不應受所敷臥具坐具供養。不應受
洗足水供養。不應受拭足供養。不應受承足
机。不應受按摩手足。不應出不擯比丘過
罪。不應言不擯比丘。不應共事。常行自折
伏心。隨順諸比丘。應禮拜迎送種種供養。
若不如是法行。盡形不得解擯。是名擯比丘
行法。種種不共住行法。云何種種不共住。
有二種。一自作不共住。二衆僧羯磨作不共
住。種種不共住比丘。不應與他受具足戒。
不應與他依止。不應畜沙彌。衆僧不應羯磨
令教化比丘尼。若僧羯磨作教化比丘尼。
不應受。不應起本所作種種不共住罪。亦
不應犯相似罪。亦不應作過本罪。不應呵羯
磨。亦不應呵作羯磨人。不應受不別住比丘
禮拜。不應受起迎合掌曲身種種供養。不應
受衣鉢供養。不應受所敷坐具臥具供養。不
應受洗足水承足机*按摩手足等供養。不應
出不別住比丘過罪。不應言不別住比丘。不
應共事。僧不應羯磨作敷臥具人。若僧羯磨
作。不應受。僧羯磨作使沙彌人。不應受。僧
若羯磨不應作。僧若羯磨作使守園人。不應
受。僧若羯磨不應作。若僧羯磨作處分受請
人。不應受。若僧羯磨不應作。一切羯磨作
典知衆事人。不應受。若僧羯磨不應作。應
折伏心行。莫犯諸比丘。若犯諸比丘。更増
種種不共住。諸比丘應語是比丘言。長老。
當折伏惡心下意除去瞋恨破憍慢。莫令衆
僧合種種不共住罪。驅汝去。處處皆不容汝。
汝應在此衆僧中懺悔此罪。汝此罪此僧能
解。餘處僧不得解。若是人聞是語。心不折
伏。當驅遣。如惡馬拔羈繋逸去。是名種種
不共住比丘行法。闥頼吒比丘行法。云何
有二十二法。當知是利根多聞。何等二十二。
善知事起根本。善分別事相。善知事差別。
善知事本末。善知事輕重。善知除滅事。善
知滅事更不起。善知作事人有事人。有教
勅力。能使人受力。有方便軟語力。亦能使
人受。有自折伏力。亦能使人受。知慚愧心
不憍慢無憍慢語。身口意業無所偏著。不隨
愛行。不隨恚行。不隨怖行。不隨癡行。成
就是二十二法能遏諍事。不依二伴黨求法
求財。是名闥頼吒比丘行法。實覓罪相行者。
若比丘自言。我有是罪。後還言無。是比丘。
以白四羯磨。與實覓罪相。廣作羯磨。如
首比丘。若比丘得是實覓罪相羯磨。是比丘
亦不應與他受具足戒。不應與他依止。不
應畜沙彌。衆僧不應羯磨令教化比丘尼。若
僧羯磨作教化比丘尼。不應受。不應起本所
作罪。亦不應犯相似罪。亦不應作過本罪。
不應呵羯磨。亦不應呵作羯磨人。不應受淨
戒比丘禮拜。不應受起迎合掌曲身種種供
養。不應受衣鉢供養。不應受所敷坐具臥具
供養。應受洗足水承足机*按摩腰背手足等
供養。不應出淨戒比丘過罪。不應言淨戒
比丘。常行自折伏心。隨順諸比丘。應禮拜
迎送種種供養。若不如是法行。盡形不得解
是羯磨。是名實覓罪相比丘行法。波羅夷與
學沙彌行法者。若比丘作婬欲已。乃至彈指
頃。不生覆藏心。衆僧以白四羯磨。還與是
比丘學法。廣説如與難提。是名與學沙彌。
大比丘戒一切應持。應在大比丘下行坐。應
授大比丘飮食。自應從未受具戒人受飮食。
得與大比丘同室再宿。自不得與未受大戒
人過再宿。是與學沙彌。得作二羯磨。布薩
羯磨自恣羯磨。是與學沙彌。不得與衆僧足
數作布薩及諸羯磨。是名波羅夷與學沙彌
行法
十誦律卷第五十六十誦律卷第五十七第十誦之二
 後秦北印度三藏弗若多羅譯 
比尼誦行法之餘
僧上座法者。上座法。若僧唱時。若打揵椎
時。應疾到坐。坐已看上中下座。莫令失次。
教令相近坐。應示相。若不覺。應彈指向。若
彈指不覺。應語比坐。應徐徐軟語。若飮食
時。上座應教一切等與。應待唱僧跋一切衆
僧應隨順上座。是名僧上座法。僧坊上座法
者。若僧坊破壞。是上座應自治。若使人治。
若不見比丘。應推覓。若有病比丘。應看視
問訊。若無看病人。應與看病人。若僧差看
病人。是人不肯。應次第看。若是僧坊中僧
應得利施。上座應一心勤作方便令不失若
得是利施物。應置隨所堪能比丘令分處。若
僧坊中有所作事。上座應先自手作。是名僧
坊上座法。別房上座法者。是別房若毀壞。
上座應自治若使人治。若不見房中比丘。應
推覓若有病比丘。應看視問訊。若無看病
人。應與看病人。若看病人不肯。別房中應
次第看若是別房中僧應得利施。上座應一
心勤作方便令不失。若得是利施物。應置隨
所堪能比丘令分處。若別房中有所作事。上
座應先自手作。是名別房上座法。阿藍者。
僧伽藍僧伽藍中種種制限。是制限若隨法。
不自惱亦不惱他。是應受。若知制限失利。
爲自惱亦惱他。不應受。應餘處去。若是比
丘。自知有同見勢力能如法滅是惡制。當白
衆僧滅。是名阿藍法。林法者。林名叢樹。是
林枝葉相接。面拘盧舍内。隨意不失衣。是
名林法。阿藍者。僧伽藍。僧伽藍中多諸別
房。別房中有種種制限。是制限若隨法。不爲
自惡亦不爲他惡。是應受。若知是制限失利。
爲自惡亦他惡。不應受。應餘處去。若是比丘。
自知有同見勢力能如。法滅是惡制。當白衆
滅。是名別房法。房舍法者。若比丘隨所住
房舍。應掃灑泥塗曬治臥具。若有垢應浣。
若欲出行。應還僧臥具閉戸下鑰。是名房舍
法。臥具法者。若比丘著僧臥具。得出僧坊
門外四十九尋。不得過。若過至地了時。得
突吉羅。戸法者。戸名出入處。若打戸時不
應大打。若開戸時不得大排。若閉戸時當徐
徐。入出戸時亦應安徐一心。莫令衣摩戸兩
邊。是名戸法。向法者。應施橝去時當閉。
爲守護僧房亦守護自身故。是名*向法。空僧
坊法者。比丘若入空僧坊。應掃灑令淨。是
中若有器物。應洗者當淨洗著覆處。若有淨
人。當令却僧坊中草。若無淨人。比丘如
法應作者當作。不應空僧房中直出入。是
名空僧房法。鉢法者。比丘應看鉢如自眼。
不應置地。不應置石上。不應置高處。不應
置屋霤處。不應置牆頭。不應置大小便處
及洗大小便處。不應持入浴室。不應以雜沙
屎洗。若未乾不應擧。亦不得令太乾。
不應故破。不得輕用。應好賞護。勿令破
失。以更求因縁故妨行道。是名鉢法。衣法
者。當*賞護衣如自皮。若著僧伽梨。不得捉
持瓦石泥土草木等。不應以青黄等色塗染。
若著僧伽梨。不應掃灑塗地。不應以足躡。
不應敷坐。不應敷臥。不應襯身著僧伽梨。
隨僧伽梨法應用。欝多羅僧。隨欝多羅僧。
法應用。安陀會。隨安陀會法應用。是三衣
應用淨染壞色畜。五種純色不應著。餘異色
點及納衣。若比丘貧少衣。不能得割截衣。
應衣上安葉。若五若七若九若十一若十三
若十五。若過十五若能得應。割截作僧伽梨
欝多羅僧安陀會。是名衣法。尼師壇法者。
比丘不應受單尼師壇。先受尼師壇不應離。
若捨得突吉羅。是名尼師壇法。鍼法者。如
上説。鍼筒法者。佛聽畜鍼筒。爲安鍼故。比
丘當*賞護。莫令失。更求覓妨行道故。破戒
無慚愧沙彌不應令擧。是名鍼筒法。淨水瓶
法常用水瓶法。亦如上説。粥法者。有五利
益故。聽啜粥。除飢除渇下氣除臍下冷消
藏中生者。是名粥法。食法者。比丘食五
食時應觀。是食難求得難成辦。當觀入口在
生*藏熟*藏。若出時由是。食因縁故。起種
種煩惱罪業受苦果報。是名食法。食處法者。
比丘若到食處。應默然一心淨持威儀。能起
他淨心。當徐入徐坐。是名食處法。與食法
者。比丘未受食。不應與他。先受已後當與
他。阿誰應與。若父若母。若與閉繋人。若與
急須食人。若妊娠女人來。應正觀當少多
與。畜生應與一口。是名與食法。乞食法者。
比丘應一心從檀越受食。莫散亂心。勿觀好
惡。應生不淨想。是名乞食法。乞食人法者。
如雜部中廣説。乞食持來法者。當一心持食。
莫令散失。勿觀好惡。應觀時節早晩持食來。
是名乞食持來法。阿蘭若法者。阿蘭若比丘。
應常一心先問訊人。喜心和視共語。捨離
蹙。讃言善來。應畜火及火爐。少多辦食及
食器。常畜水及水器。洗足水器常令有水。
淨澡罐厠澡*罐中。亦應令有水。應善知道
徑。善知日數。善知夜善知夜分。善知星宿。
讀誦星宿經。善知修妬路比尼阿毘曇。
善知初禪二三四禪。應善知須陀洹斯陀含
阿那含阿羅漢果。若不能得修學。當問
當讀誦。不應畜日愛珠月愛珠。應畜法杖。
所畜物皆隨順道。如倶尼舍經廣説。是名阿
蘭若法。阿蘭若上座法者。若諸比丘出界。
阿蘭若上座。應善教化下座比丘。應爲説阿
蘭若法示教利喜。諸下座比丘應隨上座教
行。若諸居士至阿蘭若處。應爲説甚深法。
應示正道邪道。應説知見。若諸居士去者善。
若不去。少多與食。應作是言。我唯有是食。
是名阿蘭若上座法。近聚落住法者。近聚落
住比丘。應常一心先問訊人。喜心和視共語。
捨離*顰蹙。讃言善來。應畜火及火爐。少多
辦食及食器。常畜水及水器。洗足水器常令
有水。淨澡*罐厠澡*罐中。亦應令有水。應
善知道徑。善知日數。善知夜善知夜分。善知
星宿。讀誦星宿經。善知誦修妬路毘尼阿毘
曇。善知初禪二三四禪。應善知須陀洹斯陀
含阿那含阿羅漢果。若不能得修學。當問*知
當讀誦。不應畜日愛珠月愛珠。所畜物皆隨
順道。如倶尼舍經廣説。是名近聚落住法。近
聚落住上座法者。若近聚落住上座比丘。諸
比丘出界。上座應教化下座比丘。爲説近聚
落住法示教利喜。諸下座比丘應隨上座教
行。若諸居士來。應爲説甚深法示正道邪道。
應説知見。教布施持戒忍辱行。善受持八戒。
是名近聚落住上座法。洗足瓫法者。比丘見
洗足瓫空。應自著水。若使人著。是名洗足
瓫法。洗足上座法者。若下座已洗足。上座
不應驅遣。若驅得突吉羅。是名洗足上座法。
客法者。若客比丘初到僧房中。偏袒著衣。
若泥洹僧高。應下著。若衣嚢在右肩上。應
轉著左肩上。若杖油嚢革屣針筒在右手中。
應移著左手中。若有大小便。應先在外却已
入僧房。若得水洗足已入。若不得水。以草
木樹葉拭足已入。若門閉。應求開門。若開
應入。若不開。僧房外有牆塹刺蕀。應在現
處立。一心淨持威儀。能起他善心。若見舊
比丘應問。此僧房中有若干歳比丘房舍不。
若言有。即語開門。開門已入復問。是房舍
中爲有人爲空耶。若言空。應問。用何等水。
若言井水。應索*罐及繩掃篲。應開房戸彈
指。若有毒蟲聞聲便去。當安徐往出枕被褥
床榻覆地物。出已應掃灑泥塗。抖擻薦席
被褥枕覆地物覓蟲。覓蟲已還如本敷。洗足
瓮淨澡罐厠澡*罐中皆著水。持革屣至水
邊。浣拂拭物。浣已絞捩。絞捩已擘散。然後
捉革屣。先拭前頭。次拭後拭中拭帶。若水
瓶在右邊。應右手取水左手洗足。若在左邊。
應左手取水右手洗足。洗足已著革屣入房。
閉戸下橝坐繩床。先徐攝一脚。次攝第二
脚。攝已大坐正觀諸法。地了已應問舊比丘。
此僧房中有前食後食不。應問乞食處。何處
有惡狗惡牛大童女寡婦。何處是僧學家羯
磨覆鉢羯磨。何處可行。何處不可行。問是
等事已應行乞食。若是客比丘欲去。*罐繩
掃篲還付本主。&MT01125;擋臥具閉戸下*橝已去。
是名客比丘法。客比丘上座法者。客上座應
籌量客比丘多少。應語舊比丘言。我爾所客
比丘來。當知須爾所臥具。是名客比丘上座
法。欲行比丘法者。若比丘明日欲行。今日
應辭和上阿闍梨。若聽去便去。若不聽去。
不得強去。若是中住。知不能増長善法。當
出此僧房觀諸方籌量伴侶。是人眞實不。
同心不。若道路病痛。不棄我去耶。如是籌
量已應去。若不如是籌量去。得突吉羅。是名
欲行法。欲行比丘上座法者。欲行時上座應
最後發。當付囑僧臥具。出僧房已語諸伴黨。
莫有所忘。若伴黨有所忘物。上座應不遠待
道中。應教化等伴。莫令作非法散亂調戲。
是名欲行上座法。非時法者。若比丘非時欲
行。應白和上阿闍梨。我至某城邑某聚落某
甲舍。若聽便去。若不聽不應強去。是名非
時法。非時會法者。除六齋日。餘非時會非
時事非時坐。若聞唱時。打揵椎時。應速去
速次第坐。應隨法隨比尼隨佛教行。莫輕上
下座。是名非時會法。非時會上座法者。如
上説。僧上座會坐法者。月六齋。所謂八日
十四日十五日二十三日二十九日三十日。
於是日無病比丘。應和合一處説法。是中若
外道論議師。懷嫉妬心。來欲破説法。比丘
當如法難詰降伏。莫瞋惡口。是名會坐法。
會坐上座法者。若下座先坐。上座來不應
令起。若驅令起。得突吉羅。是名會坐上座
法。説法人法者。應一心説法生慈悲利益心。
當淨潔明了莊嚴語言次第相續辯才無盡。
如是説法隨順諸法實相。爲法故説不爲利
養。是名説法人法。説法人上座法者。若下
座法師説法。上座法師應觀察所説。爲次第
説。爲不次第説。爲説法。爲説非法。若次
第説法。應隨順讃善。不次第若説非法。應
呵止。是名説法人上座法。諸外道梵志六齋
日和合一處説法。大得利養増長徒衆。洴沙
王深愛佛法故。作是念。願諸比丘。六齋日
和合一處説法。我當引導大衆自往聽法。令
諸比丘以是因縁大得供養増長徒衆。以是
事白佛。佛言。從今日聽諸不病比丘六齋日
和合一處説法。諸比丘隨佛教。聽六齋日一
處説法。國王群臣皆來聽法。諸比丘大得供
養。徒衆増長。諸比丘或有坐地説法。音聲
不能遠聞。作是念。佛聽我立説法善。以是
事白佛。佛言。聽立説法。爾時諸比丘廣説
大經。説者勞悶聽者疲極。以是事白佛。佛
言。若宜止時到聽止。時諸比丘。取佛經義
自用心廣分別説。諸比丘心疑。將無壞法耶。
以是事白佛。佛言。從今日聽取佛經義莊嚴
言辭次第解説。佛經本當直讀誦。莫雜論
*議爾時諸比丘處處亂唄。佛言。不應處處
亂唄。爾時二比丘一處合唄。佛言。不得二
比丘合唄。若合唄得突吉羅。時諸比丘以
説法唄取財利。佛言。不應以法取財利。若
取得突吉羅。爾時説法唄者。將大衆到餘處
説法唄。佛言。不應將大衆到餘處説法唄。
除自徒衆。爾時諸比丘。令一眼無眼通精癭
無手僂脊跛人説法讃唄。時有賢者深愛佛
法。諸外道嗤弄言。此是汝等讃施師。汝等
塔。汝等所尊敬。先受供養在前食。在汝等
前行者。正如是耶。諸賢者皆大羞愧。以是
事白佛。佛言。從今日一眼無眼通精癭無手
跛僂脊。不應請説法讃唄。若請得突吉羅。
爾時有諸破戒破正見人令説法。是人説法
因縁。大得供養徒衆勢力。行非法事不可禁
止。諸比丘以是事白佛。佛言。從今日不應
請破戒破正見人説法。若請説得突吉羅。不
知使誰説法讃唄。佛言。若請先習説法讃唄
者令作。若無先習説法讃唄者。當次第語令
説法唄。若諸比丘中無先習説法唄者。又不
次第説法唄。諸比丘得突吉羅。是名説法法。
不説法法者。如雜部中廣説。安居法者。比
丘若欲安居。先應籌量住處。若住處出入安
隱。有好樹林有好水。晝夜少音聲。少蚊虻
蜈蚣毒蛇。少風少熱。是中有眞實比丘得同
意比丘。共安隱坐禪説法聽法。疾病當
得隨病藥隨病飮食瞻病人。籌量如是事已
應安居。若不如是籌量安居。得突吉羅。安
居中法者。比丘安居中無佛所聽因縁。不應
出界宿乃至一夜。如伽尸王子出家作比丘。
父王欲起佛圖。遣使喚兒。汝來共起佛圖。
是比丘言。佛未聽我爲作佛圖故破安居。以
是事白佛。佛言。從今日聽爲起佛圖故去。
是名安居中法。安居上座法者。安居上座應
觀諸房舍。誰治誰不治。若治應讃言善好。
若不治教令治。是名安居上座法。安居竟法
者。比丘安居已應作三事。更唱界分。若受
迦絺那衣。隨得施物。迦絺那衣所攝。隨所
住房。應灑掃泥塗。若臥具有塵土垢膩。應
抖擻浣。浣治已還置本處。出戸下*橝聽隨
意去。是名安居竟法。受衆法者。比丘應籌
量。衆爲樂説法。爲樂默然。若樂説法。應隨
宜爲説。若樂默然則止。是名受衆法。往衆
會法者。比丘應先分別。往刹利衆應如是。
往婆羅門衆應如是。*往居士衆應如是。*往
比丘衆應如是。*往到是衆中應如是。入出行
坐應如是。問訊如是言説。或時應默然。是
名往衆會法。受衆法者。受衆比丘應觀。是
衆誰善行誰不善行。若善行者。應好看視供
給衣鉢湯藥所須。若有罪。應佐助令得出。
若非善行者。應如法呵責令心調伏。是名受
衆法。受衆上座法者。受衆上座。應如法教
化衆。莫令非法調戲散亂。是名受衆上座。
説波羅提木叉法者。五種説波羅提木叉。
説戒序。餘殘如僧常聞。乃至僧説戒布薩竟。
是名爲一。又復説戒序説四波羅夷。餘殘如
僧常聞。乃至僧説戒布薩竟。是名爲二。又
復説戒序説四波羅夷説十三僧伽婆尸沙。
餘殘如僧常聞。乃至僧説戒布薩竟。是名爲
三。又復説戒序説四波羅夷説十三僧伽婆
尸沙説二不定法。餘殘如僧常聞。乃至僧説
戒布薩竟。是名爲四。第五廣説。是名波羅
提木叉法。説波羅提木叉人法者。説波羅提
木叉比丘。先當闇誦令利。莫衆僧中説時錯
謬。是名説波羅提木叉人法。僧會法者。除
月六齋日。餘殘僧會僧事僧坐處唱時打
椎時。諸比丘應速去如法次第坐。應隨法
隨比尼隨佛教行。不輕上中下座。是名増會
法。上座法者。如上非時會上座説。中座法
者。中座。下座比丘欲入白衣舍。當推上座
在前。應恭敬上座。若上座便利。中座下座。
應待。不應遠去。若白衣來語。諸長老入。當
答言。小待。須上座至。若檀越急喚入。當留
上座所坐處然後坐。檀越言。受水。當言。小
待。須上座入。是名中座法。下座法者。下座
比丘。應掃灑佛圖講堂布薩處佛圖門中衆
僧會處地。應次第敷坐床。應辦火及火爐。應
辦燈及燈具。洗足瓫中著水。淨澡*罐厠澡
*罐中皆著水。如是僧所有作事。下座皆應
作。是名下座法。上中下座法者。上中下座
比丘。隨佛所説戒盡應受持。是名上中下座
法。浴室法者。比丘入浴室。應一心小語好
持威儀收攝諸根。是名浴室法。浴室洗法者。
浴室中洗得五利。一除塵垢。二治身皮膚令
一色。三破寒熱。四除風氣。五少病痛。是
名浴室洗法。浴室上座法者。浴室中上座若
見下座比丘已洗。不應驅遣。若驅遣得突
吉羅。是名浴室上座法。和上法者。和上應
教化共行弟子。遮令離惡知識。令近善知識。
當佐助衣鉢湯藥。若有罪。佐助令得出。是
名和上法。共行弟子法者。共行弟子不應輕
慢和上。有所作事皆應白和上。行時當隨從
和上後。常供給一切所須。常隨和上意。不
得違逆。若有所作。不白和上不得作。除禮
佛法僧用齒木大小便。若共行弟子。於和上
邊知不能増長善法。應白和上。持我付囑某
甲比丘。和上應籌量。是比丘教化法何似。
弟子衆復何如。若知是比丘具足善法。當付
囑。若知不具足。當更付囑餘比丘。若知和
上不好。應捨去。是名共行弟子法。阿闍梨
法者。阿闍梨應教化近行弟子。遮令離惡
知識。令親近善知識。當佐助衣鉢湯藥。若
有罪。佐助令得出。是名阿闍梨法。近行弟
子法者。近行弟子。不應輕慢阿闍梨。其所
作事。皆應白阿闍梨。行時當隨從阿闍梨後。
常供給一切所須。常隨順阿闍梨意。不得違
逆。若不白阿闍梨不得有所作。除禮佛法僧
用齒木大小便。若近行弟子。知阿闍梨邊不
能増長善法。應白阿闍梨。持我付囑某比丘。
阿闍梨應籌量。是比丘教化法何似。弟子衆
復何如。若知是比丘具足善法。當付囑。若
知不具足。當付囑餘比丘。若阿闍梨不好。
當捨去。是名近行弟子法。沙彌法者。沙彌
不應輕慢和上。有所作事。皆應白和上。行
時當隨從和上後。常供給一切所須。隨順和
上意。不得有違逆。若有所作。不白和上不
得作除禮佛法僧用齒木大小便。沙彌住和
上邊。知不能増長善法。應白和上。持我付
囑某甲比丘。和上應籌量。是比丘教化法何
似。弟子衆復何如。若知是比丘具足善法。
當付囑。若知不具足。當更付囑餘比丘。若
和上不好應捨去。應令取草樹葉取果齒木。
除僧坊中草。掃灑授飮食湯藥。是名沙彌法。
出力法者。若白衣於寺中。欲作惡事侵惱諸
比丘。諸比丘爾時應苦切語令其折伏。若
不折伏。不應直向王言。先語是惡人知識。
次語王夫人及王子大臣等。若是人捨惡事
便止。莫令得事。是名出力法。隨後比丘法
者。隨後比丘不應在前。亦不應太在後。不
得並肩行。莫先語。不應多語。不問不應語。
若問當時答。若前行比丘説非法。後比丘應
呵止。若説法應隨喜。若如法得施應受。是
名隨後比丘法。常入出家比丘法者。入出家
時。常攝諸根不應調戲。淨持威儀如法。能
起檀越善心。是名常入出家比丘法。至家法
者。若比丘散亂心不厭離心至檀越家。常得
五罪。一不請自入。二屏處坐。三強坐。四數
數食。五無男子與女人過五六語。是名至家
法。住家法者。住家比丘。應善知坐處坐法
差別。應爲諸白衣説甚深法示邪道正道應
説知見。常應教布施持戒忍辱行。善與受八
戒。是名住家法。住家上座法者。住家上座。
應好觀自徒衆。莫令諸根散亂調戲。常淨
持威儀起檀越善心。是名住家上座法。語言
法者。客比丘初來時。舊比丘不應疾與臥具。
先應共語。次問用僧臥具。隨是比丘上中下
應與臥具。是名共語言法。息法者。客比丘
初來時。不應從舊比丘疾索房舍臥具。初入
僧坊先應在現處立。淨持威儀守攝諸根。然
後向舊比丘説房舍臥具。是名息法。漉水嚢
法者。比丘無漉水嚢。不應遠行。若有淨水
若河水流水。又復二十里有住處。不須漉水
嚢。是名漉水嚢法。經行法者。比丘應直經
行不遲不疾。若不能直當畫地作相隨相直
行。是名經行法。虚空法者。一切虚空無界。
他人向空中人。空中人向地人。不得遮羯磨
作羯磨。是名虚空法。便利法者。比丘若欲
入厠。先應彈指。若有先入者。應待出。
已脱衣著一處。然後入厠。應蹲坐。若便利
未下者不應待。下者不應留。是名便利法。
近厠法者。比丘不應近厠讀誦經論*議説法。
不應近厠浣染割截刺衣。一切所作不應近
厠。除便利。是名近厠法。厠板法者。比丘應
安徐便利。勿令汚板。是名厠板法。厠上坐
法者。若下座先入厠已擧衣。上座後來不應
驅遣。若驅遣得突吉羅。是名厠上座法。拭
法者。不應用利物拭。不應用草拭。應用滑
石軟木。是名拭法。洗處法者。若不沈大便
處。不應坐臥僧臥具上。若坐臥得突吉羅。
若無水。若白衣事水。若著藥不得洗。如是
不洗無罪。是名洗處法。近洗處法者。若近
洗處。不應讀誦經論*議説法。不應浣染割
截刺衣。一切有所作。不應近洗處。但除洗。
是名近洗處法。洗處板法者。比丘應安徐洗。
勿令濕板。是名洗處板法。洗處上座法者。
若下座先在洗處坐。上座後來不應驅遣。
若驅遣得突吉羅。是名洗處上座法。小便處
法者。不得處處小便。應在常處。是名小便
處法。近小便處法者。比丘不應近小便處讀
誦經論*議説法。不應近小便處浣染割截刺
衣。一切所作。不應近小便處。但除小便。是
名近小便處法。小便處板法者。比丘應一心
安徐小便。勿令濕板。是名小便處板法。小
便處上座法者。若下座先入。上座來不應驅
起若驅*起者得突吉羅。是名小便處上座
法。唾法者。比丘不應大聲唾。不應唾淨潔
治地。是名唾法。唾器法者。佛聽二種唾器。
若瓦若銅。應好守護。勿令失。更求覓妨行
道故。是名唾器法。鉢支法者。佛聽用鍮石
銅鐵鉛錫白鑞瓦作。應好賞護。莫令失。
更求覓妨行道。是名鉢*支法。齒木法者。佛
齒木三種枝。上中下。上者尺二寸。下者
六寸。餘者是中。是名齒木枝法。摘齒法者。
應用利物摘齒。不應強摘。不應破斷。是
名摘齒法。刮舌法者。不應用利物刮令傷舌。
是名刮舌法。摘耳法者。不應用利物摘耳垢。
不得強摘。當徐徐摘。勿傷耳肌。是名摘耳
法。如是等比丘法。當應受學修行。與上法
相違。是名非法行法
二種毘尼及雜誦
三事決定知比尼相。一本起。二結戒。三隨
結。復有二種比尼。諍比尼犯比尼。復有二
種比尼。淨比尼煩惱比尼。復有二種比尼。
比丘比尼比丘尼比尼。復有二種比尼。遍比
尼不遍比尼。諍比尼者。相言共鬪諍訟相罵
相打作二分。諸比丘應觀察。是事何因縁起。
云何可滅。起鬪亂事因縁者。十四破僧事。
六鬪諍根本。起鬪亂因縁。滅相言事者。以
二比尼滅。現前比尼。多覓比尼。是名滅比
尼。云何犯比尼。五衆犯定犯。攝犯比尼。云
何五種。所謂波羅夷。僧伽婆尸沙。波夜提。
波羅提提舍尼。突吉羅。犯是五衆犯。應求
本起。應覓除滅。本起者。五衆罪所起因縁。
有身犯非口非意。有口犯非身非意。有身意
犯非口。有口意犯非身。有身口意犯。無但
意犯。是名犯起因縁。有犯下罪心念便除
滅。有犯中罪。從他除滅。有犯須出罪羯磨。
有犯不可除滅。犯出罪羯磨。有二種。一者
覆藏。二者不覆藏。覆藏者。隨覆藏日與別
住。不覆藏罪。但與六日六夜摩那埵。犯不
可治。則不可除滅。煩惱比尼者。應覓起因
縁滅因縁。起因縁者。可繋法中貪著心見利
味諸煩惱發。是名起因縁。滅因縁者。於可
繋法中。觀無常生滅厭離捨滅。善心住諸禪
定三昧地中。和合諸行繋心縁中。入三脱門。
能斷見諦所斷思惟所斷結使。二種結斷故
證沙門果。隨得果故。有聖人差別。是名攝
斷結。比丘比尼者。是淨是不淨。比丘尼比
尼者。是淨是不淨。遍不遍一切遍。一切遍
時淨者。初夜受漿。二時淨者。初夜後夜分。
應若坐禪若讀經。一夜淨者。比丘尼應一夜
畜長鉢。二夜淨者。得二夜共未受大戒人宿。
三夜淨者。第三夜未受大戒人應移處宿。五
夜淨者。佛聽極久五夜不受依止。六夜淨者。
阿蘭若比丘怖畏處。得六夜離衣宿。七夜淨
者。病聽極久七夜畜殘藥得服。十夜淨者。
比丘畜長衣鉢。極久得至十夜。半月淨者。
應半月一處和合説戒作布薩。一月淨者。得
非時衣。極久得一月畜衣。二月淨者。比丘
聽二月無依止。三月淨者。比丘應三月安居。
四月淨者。受露坐比丘在多雨國土。應四月
空地住八月在覆處。五月淨者。比丘五月受
迦絺那衣。八月淨者。受露坐比丘。在少雨
國土。應八月在露地住四月在覆處。九月淨
者。比丘有事未了。極久應停至九月。一歳
淨者。一歳比丘得受迦絺那衣。二歳淨者。
二歳比丘尼。應常隨逐和*上。三歳淨者。比
丘中間相降三歳。得共大繩床上坐小繩床
上得共二人坐。獨坐床上但一人坐。五歳淨
者。五歳比丘應依止他。滿五歳已得離依
止宿。六歳淨者。比丘尼六歳應依止他。滿
六歳已得離依止宿。七歳淨者。佛聽沙彌極
小乃至七歳。九歳淨者。九歳比丘應隨僧作
使。十歳淨者。十歳比丘應畜弟子。又極小
十歳曾嫁沙彌尼。得受六法。十二歳淨者。
曾嫁式叉摩尼年十二應受具足戒。十二歳
者。比丘尼應畜弟子。十八歳淨者。童女
沙彌尼年十八歳。應受六法。二十歳淨者。
沙彌年二十。應受具足戒。童女式叉摩尼年
二十。應受具足戒。二十歳比丘僧。應令教
化比丘尼。一淨者。應一比丘作阿地檀布
薩。二淨者。二比丘應共分施物展轉分。三
淨者。三語布薩。四淨者。四比丘應説波羅
提木叉。五淨者。五比丘應差自恣人。八淨
者。八比丘應受大衆會法。十淨者。十比丘
應受具足戒。二十淨者。二十比丘應作出罪
羯磨。鉢淨者。佛聽二種鉢。瓦鉢鐵鉢。八種
鉢不應畜。衣淨者。七種衣不作淨施得畜。
僧伽梨。欝多羅僧。安陀會。雨浴衣。覆瘡衣。
尼師壇。及餘百一物。刀子淨者。佛聽畜月
頭刀子。爲割截衣故。鍼淨者。佛聽畜二種
鍼。銅鍼鐵鍼。三種鼻。糠鼻圓鼻小豆鼻。比
丘無鍼不應行。染淨者。五比丘白佛言。世
尊。我等用何等物染衣。佛言。用根汁莖汁
葉汁花汁果汁新生犢子糞汁染。壞色淨者。
比丘得新衣。應三種壞色。若青若泥若茜。
量淨者。不應等佛衣量作衣。應隨自身量。
如是等諸淨。盡應思惟觀察。及二部波羅提
木叉。并義解比尼増一。無本起因縁比尼共
不共。是事淨不遮。是事不淨遮。如青黄赤
白色。是不淨遮。非青黄赤白色。是淨不遮。
如酒色酒香酒味酒力。是不淨遮。非酒色非
酒香非酒味非酒力。是淨不遮。又如諸比
丘作淨已得用。如五種子生。比丘五種作淨
得食。八種漿以水作淨得飮。十種衣三種壞
色淨得用。是事淨。比丘。比丘尼應用。是事
不淨。比丘比丘尼不應用。是事某方某時淨。
比丘比丘尼應用。是事某方某時不淨。比丘
比丘尼不應用。是事某時某人應用。如飢
餓時如老病比丘應用。若豐樂時。若年少無
病比丘不應用。如是事應籌量輕重本末已
應用二犯
等竟
波羅夷法初戒
佛在毘耶離。爾時須提那迦蘭陀子比丘作
是念。佛結戒斷婬欲先作無罪。我多作婬欲。
不知我何處是先何處非先。如是心生疑悔。
是事白佛。佛言。是須提那迦蘭陀子比丘。
未結戒前一切婬欲不犯。問佛説狂人不犯。
齊何名狂。佛言。有五相名狂人。親里死盡
故狂。財物失盡故狂田業人民失盡故狂。或
四大錯亂故狂。或先世業報故狂。比丘雖有
是五狂相。若自知我是比丘作婬欲。得波
羅夷。若不自知不犯。問比尼中説散亂心不
犯。云何名散亂心。佛言。有五種因縁。令心
散亂。爲非人所打故心散亂。或非人令心散
亂。或非人食心精氣故心散亂。或四大錯故
心散亂。或先世業報故心散亂。比丘有是五
種散亂心。自覺是比丘。犯波羅夷。若不自
覺知不犯。問佛言。病壞心人不犯。云何名
病壞心人。有五種病壞心。或風發故病壞心。
或熱發故病壞心。或冷發故病壞心。或三
種倶發故病壞心。或時節氣發故*病壞心。
比丘有是五種病壞心。若自覺是比丘。得波
羅夷。若不自知不犯。有跋耆子比丘。是比
丘不還戒戒羸不出到自家作婬欲已。還生
信心故出家。作是念。我當問諸比丘。我還
得受具足戒。當出家作比丘。若不得當止。
是人問諸比丘。比丘以是事白佛。佛言。若
比丘不還戒戒羸不出。自至家作婬欲。是
不得受具足戒。隨今日是戒應如是説。
若比丘入比丘法。不反戒戒羸不出。作婬欲
乃至共畜生。得波羅夷。有一比丘。作道想
非道中作婬欲。心生疑。我將無得波羅夷耶。
是事白佛。佛言。道中道想作婬欲。得波羅
夷。道中非道想。亦得波羅夷。道中疑亦得
波羅夷。非道中非道想。得偸蘭遮。非道道
想得偸蘭遮。非道中疑亦得偸蘭遮。道者。
小便道大便道口道。若令入大便道中。得波
羅夷。入小便道中。得波羅夷。入口道中。得
波羅夷。比丘於象作婬欲。若觸肌得波羅夷。
若不觸偸蘭遮。若不觸出精。僧伽婆尸沙。
牛馬駱駝驢騾猪羊犬猿猴麞鹿鵝鴈孔雀雞
等亦如是。若觸波羅夷。若不觸偸蘭遮。若
不觸出精。僧伽婆尸沙。有一比丘。常婬欲
發。語善知識。我婬欲常發憂惱。不能自止。
得一女人共作婬欲可休。知識語言。便可作
去。即隨知識語作婬欲。知識比丘心生
悔。我將不得波羅夷耶。以是事白佛。佛言。
不犯波羅夷。得偸蘭遮罪。長老優波離問佛
言。世尊。偸蘭遮。云何懺悔除滅。佛言。有四
種偸蘭遮。有偸蘭遮罪從波羅夷生重。有偸
蘭遮罪從波羅夷生輕。有偸蘭遮從僧伽婆
尸沙生重。有偸蘭遮從僧伽婆尸沙生輕。優
波離。從波羅夷生重偸蘭遮。應一切僧前悔
過除滅。從波羅夷生輕偸蘭遮。應出界外四
比丘衆悔過除滅。從僧伽婆尸沙生重偸蘭
遮。亦出界外四比丘衆悔過除滅。從僧伽婆
尸沙生輕偸蘭遮。一比丘悔過除滅
佛在舍衞國。有乞食比丘。名難提。中前著
衣持鉢入城乞食。食竟持尼師壇。著左肩上。
入安陀林。一樹下敷尼師壇大坐。有魔天神
來。欲破是比丘三昧。化作端正女人。在比
丘前立。比丘從三昧起。開眼見此女人。即
時起貪著心。世俗禪定不堅固。發婬心失禪
定。欲摩女身。女人即却漸漸遠去。是比丘
即起隨逐。時林中有死馬。到死馬邊女
不現。是比丘婬欲燒身故。共死馬作婬。作
婬已欲熱小止。即時生悔言。我已墮非是比
非釋種子。諸比丘必棄我。不復共我住
我不應以是不淨身著袈裟。即揲袈裟著嚢
中置肩上。詣佛所。爾時佛與百千萬大衆圍
遶恭敬説法。佛遙見是比丘來。作是念。若
我不軟語勞問。是人必破心肝熱血從面孔
出。是比丘到佛所。佛言。善來難提。汝能還
學比丘所學耶。是比丘聞佛言善來難提。
心大歡喜。作是念。我當得共諸比丘住。必
不擯我。如是思惟已答佛言。世尊。我能還
學比丘*所學。爾時佛告諸比丘。汝等還與
難提比丘學法。若有如難提比丘者。亦與
學法。應一心和合僧。難提比丘偏袒右肩脱
革屣胡&T050652;合掌。作是言。大徳僧憶念。我難
提比丘。不還戒戒不羸作婬欲。我難提從僧
乞還學法。僧憐愍難提故。還與我學法。第
二第三亦如是乞。衆中一比丘應僧中唱説。
大徳僧聽。難提比丘不還戒戒不羸作婬欲。
難提從僧乞還與學法。今僧憐愍故。還與
學法。若僧時到僧忍聽。還與難提比丘學法。
白如是。如是用白四羯磨。還與難提比丘學
法竟。僧忍默然故。是事如是持。與學沙彌
行法者。與學沙彌。佛所結一切戒盡應行。
在諸比丘下坐。應授與大比丘飮食湯藥。自
應從沙彌白衣受飮食。不得與大比丘同室
過二宿。自不得與白衣沙彌過二宿。得與大
比丘布薩自恣二羯磨。與學沙彌。不得足數
作布薩自恣羯磨。憍薩羅國有一比丘。深山
林中獨住。有非人女來。語比丘言。共作婬
欲來。比丘言。莫作是語。我是斷婬欲人。女
言。汝若不來。我當破汝利與汝衰惱。比丘
言。隨汝作。我不共汝作婬欲。作是語已中
夜比丘臥眠。鬼女合納衣。持比丘著王宮内
夫人邊臥眠。王覺見已問言。汝何人耶。比
丘言。我是沙門。是何沙門。答曰。我是釋子
沙門。王言。汝何以來此。比丘以是事具向
王説。王言。汝何用在深山林中住。爲惡鬼
所嬈。汝去。我知佛法故。不與汝事是比丘
有。大事得脱向。諸比丘具説諸比丘。以是
事白佛。佛言從今日如是無人深。山林中
可畏處。不應住。憍薩羅國有一比丘。阿蘭
若處住。有毘舍遮鬼女人來。語比丘言。作
婬欲來。比丘言。莫作是語。我是斷婬欲人。
鬼女言。汝若不作。我當破汝利與汝衰惱。
比丘言。隨汝作。我終不與汝作婬欲。比丘
夜臥。鬼女以納衣裹。持著酒舍酒瓫中。酒
家人明日見比丘在酒瓫中。問言。汝是何
人。答言。我是沙門。是何沙門。答言。釋子沙
門。問言。*汝何故在是中。比丘具説是事。酒
舍人言。汝去。比丘以從是大事得脱故。向
諸比丘説。諸比丘以是事白佛。佛言。從今
日比丘深山林中空處可異無人處。不應住。
有比丘。在惡牛群中行。惡牛逐欲觸比丘。
倒女人上。女人抱捉比丘。比丘出手推
却。是比丘心生疑。我將無得波羅夷耶。以
是事白佛。佛言。不犯。從今日應安徐行牛
群中。有一比丘。看井墮井中。井中先有女
人。比丘墮上。女人抱捉比丘。比丘推却。有
居士入僧坊。井上看見是比丘。即時牽出。
出時與女人倶出。居士問言。比丘與女人是
中作何等。比丘言。是女人先墮我後墮。是
比丘生疑。我將無得波羅夷耶。以是事白
佛。佛言。無罪。從今日應一心看井。莫令墮。
有一乞食比丘。中前著衣持鉢入舍衞城乞
食。到小門中欲入。有女人欲出。二人肩。相
觸。是比丘。生疑。我將無得波羅夷耶。以是事
白佛。佛言。若無心無罪。從今日應徐徐行
乞食。有比丘。女人共乘船渡水。船沒水中
女人抱捉比丘。比丘推却。比丘後生疑。我
將無得波羅夷耶。以是事白佛。佛言。不犯。
從今日當徐徐乘船
有一男子。名迦毘羅緊度。状似女人。喜女
人事到比丘尼所。語比丘尼言。度我出家。
諸比丘尼不思惟便度。是人摩捫比丘尼。比
丘尼驅出。復摩捫式叉摩尼。式叉摩尼驅出。
復摩捫沙彌尼。沙彌尼驅出。比丘尼自念。
我將無得波羅夷耶。以是事白佛。佛言。無
罪。從今日當好思惟然後應度。有一估客
遠行。其婦與他人作婬欲。有娠轉大。怖畏
故自墮胎。墮胎已看是死兒大愁憂。無有同
意人可使棄此死兒者。是家中有一比丘尼。
常入出其家。是比丘尼中前著衣持鉢來入
其舍。比丘尼問言。汝何故愁憂。答言。我夫
遠行。我於後與他作婬欲有娠。聞夫欲來
我怖畏故自墮胎。我今無同意人與我棄此
死兒者。是故愁憂。語比丘尼言。善女。汝能
爲。我棄此死兒不。答言。我能持去。誰能知
者。即盛著瓫中以物覆頭。遠棄著無人行處。
是中有諸博掩人。見是比丘尼持瓫來。各
相謂言。往看。比丘尼棄何物。即共往看見
死兒。見已自相語言。釋子比丘無斷婬欲。
共比丘尼行婬欲。有*娠生兒棄之。一人語
二人。二人語三人。如是展轉惡名流布。遍
舍衞城。有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事
心大愁憂。以是事白佛。佛以是因縁故和合
僧。佛知故問是比丘尼。汝實爾不。答言。實
爾世尊。佛種種因縁呵是比丘尼言。云何名
比丘尼。棄他死胎。從今日諸比丘尼。不應
棄死胎。若棄得罪。倶薩羅王波斯匿。聞跋
陀迦毘羅出家。即請來入宮中。夏四月共止
一處。後時王欲到園中。語守門人言。汝好
守門。莫令是比丘尼出。守門人言。爾。王出
後時守門人作是念。是比丘尼樂住不走。時
守門人有餘因縁。比丘尼著夫人被服從門
出逕到祇洹。爾時佛與百千衆恭敬圍遶説
法。佛遙見來近已。佛言。善來跋陀迦毘羅。
當佛作是語時。即失夫人被服。頭髮自落。
袈裟著身。作比丘尼。作比丘尼已到佛所。
頭面禮佛於一面立。佛爲説四如意足神通
道。即時比丘尼得神通力。是時王聞跋陀迦
毘羅女走去。便將兵衆圍繞比丘尼坊。是比
丘尼便飛虚空中。王仰看見已生悔心。我云
何汚是阿羅漢比丘尼。心悶躄地。時諸群臣
以冷水灑。還得醒悟。向比丘尼悔過。諸比
丘尼驅出。汝是行婬欲人。出去。是比丘尼
言。我無受欲心。諸比丘尼言。汝夏四月共
王在宮殿中。云何不受。是比丘尼不知云何。
以是事白佛。佛知而故問是比丘尼。汝實受
細滑不。答言。世尊。我云何當受。我覺是細
滑。如熱鐵入身。佛言。汝若無受細滑心無
罪。爾時佛語諸比丘尼。汝等勿復説是跋陀
迦毘羅事。女人業報因縁故得是女根。他
人強行婬。若比丘尼他人強捉行婬。無受欲
心無罪。有比丘尼。名善生。端正可愛能動
人心。迦毘羅緊度。先不語直來摩觸是比丘
尼。比丘尼驅出。驅出已心生疑悔。我將
無得波羅夷耶。以是事白佛。佛言。無受欲
心無罪。有比丘尼。名陀尼。端正可愛能動
人心。中前著衣持鉢欲入舍衞國乞食。道中
有諸博掩人。將入深林中。強共行婬。諸比
丘尼驅令出坊。作是言。汝是行婬人不應住
此。是比丘尼言。我無心受細滑。諸比丘尼
言。諸博掩人將汝到深林中行婬。云何不受。
是比丘尼不知云何。以是事白佛。佛知故問。
汝實受細滑不。答言。世尊我云何受。我以
手推脚&T050460;轉身。不能得脱。佛言。若無心
受無罪
佛語諸比丘尼言。汝等勿復説是比丘尼事。
是比丘尼手推脚&T050460;轉身不受。爲他強捉無
罪。有比丘尼。名守園。中前著衣持鉢行乞
食有諸博掩人。牽入深林中強爲婬欲。諸
比丘尼驅令出坊。是比丘尼言。諸善女。我
無心受細滑。諸比丘尼言。諸博掩人牽汝
入深林中作婬欲。云何不受。是時阿難在比
丘尼坊中。諸比丘尼語言。阿難在此。阿難
問。是比丘尼。敬畏阿難故不能答。阿難嫌
其不答。是比丘尼心念。諸比丘尼驅我出坊。
長老阿難復嫌我。我用活爲。今當至阿耆羅
婆河自投而死。是比丘尼盛滿瓶沙。自繋其
頸沈於水中。沙瓶繩斷身或浮沒。爾時諸博
掩人遊戲岸邊。見已相語。汝看是比丘尼。
爲水所漂浮。往取來。即共出之。扶著岸邊。
水出得穌。將入深林共作婬欲。還來入坊。
諸比丘尼復驅出言。汝先言無心受細滑。今
博掩人將汝入深林中作婬已放來。是比丘
尼不知云何。以是事白佛。佛知故問比丘尼
言。汝有心受細滑不。答言。世尊。我云何受。
我啼哭大喚。語言莫作。不能得脱。佛言。汝
若無心受細滑無罪。佛語諸比丘尼言。汝等
勿復説是比丘尼事。女人以先世業因縁故
得是女根。不得自在。雖啼哭亦強捉。雖言
莫作亦強作。雖大喚亦強作。若比丘尼。爲
他強捉。無受欲心無罪初波羅
夷竟
第二盜戒之初
佛在王舍城。因達尼迦陶師子比丘。結不盜
戒言。先作不犯。是比丘心生疑悔言。我多
盜取材木。不知何者是先何者非先。是事白
佛。佛言。達尼迦比丘未結戒前一切時取材
木不犯。是名先作不犯。有比丘。空處取無
所屬物持去。心生疑。我將無得波羅夷耶。
以是事白佛。佛言。若知是物屬他。得波羅
夷。若是物屬他。生無屬想取。得波羅夷。屬
他物中疑。亦得波羅夷。是物無屬。生有屬
想取。得偸蘭遮。無所屬物生疑。亦得偸蘭
遮。若無屬物。生無屬想。無罪。比丘他不與
飯食。自取持去。心生疑。我將無得波羅夷
耶。以是事白佛。佛言。當計是飯食直。飯
糒魚肉餅亦應計直。有一比丘。不請自來
食。心生疑。我不得波羅夷耶。以是事白佛。
佛言。不犯。從今日不請不應往食。若往食
得突吉羅。有舊住比丘至聚落。有知識比丘。
與取食分。是比丘從聚落還。知識比丘言。
我與汝取食分。是比丘言。汝何故取。答言。
爲汝故取。是比丘言。我不語汝。汝何故取。
知識比丘生疑。我將不得波羅夷耶。以是事
白佛。佛言。不犯。從今日比丘若他不語。不
應取食分。若不語而取。得突吉羅。有一比
丘。至聚落。衆僧分飯。是比丘有二共行弟
子。是弟子不相知故。倶取食分。後二弟子
自相語言。汝所取分。我所取分。誰具足取。
得波羅夷耶。心生疑。以是事白佛。佛言。
不犯。從今日應自相語令一人取。取時當言。
我與某甲比丘取食分。有一比丘病。衆僧分
飯。看病人爲取飯。是比丘死。諸比丘不知
云何。以是事白佛。佛言。若病人先死後取
飯。還歸本處。若先取飯後死。應同死比丘
餘物分
十誦律卷第五十七十誦律卷第五十八第十誦之三
 *後秦北印度三藏弗若多羅譯 
比尼誦盜戒之餘
諸比丘自相語言。共作賊去來。答言。隨意。
是比丘發去。中道心悔生慚愧。我等云何
於善佛法中以信出家。而作賊耶。作是念
已便不復去。心疑。我等將無得波羅夷耶。
是事白佛。佛言。不得波羅夷。得偸蘭遮。諸
比丘自相語言。共作賊去來。答言。隨意。
發去時。中道一人心悔生慚愧。我云何於善
佛法中以信出家。而作賊耶。復作是念。若
我不去。餘人或當殺我。當共去。我不用物。
不取分。作是思惟已逐去。逐去已是中不奪
他物。亦不取分。是比丘生疑。我將無得波
羅夷耶。是事白佛。佛言。不犯波羅夷。得
蘭遮。又復諸比丘自相語言。共作賊去來。
答言。隨汝等意發去。去到處都無所得。是
諸比丘生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。
佛言。不得波羅夷。得偸蘭遮。諸比丘自相
語言。共作賊去來。答言。隨汝意發去。是中
半比丘邏道。半比丘取物。邏道者言。我等
不取他物。無罪也。後生疑。我等作如是事。
將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。不得波
羅夷。得偸蘭遮。諸比丘自相語言。共作賊
去來。答言。隨意。發去已半得物。半不得物。
不得物者言。我不得他物不取分。無罪也。又
復生疑。我等將無得波羅夷。是事白佛。佛
言。不得波羅夷。得偸蘭遮。又復諸比丘自
相語言。共作賊去來。答言。隨意。相語言。
當少少取。莫令具足。取已合衆人物欲分。
物滿五錢。諸比丘生疑。我等將無得波羅夷
耶。以是事白佛。佛言。隨人取物離本處計
直。守邏人與比丘衣。比丘不取。作是念。
是中誰是檀越誰是主。是事白佛。佛言。但
隨施者受。有賊捉弟子將去。和上還奪取。
和上疑。我將無得波羅夷耶。以是事白佛佛
言。若決定屬賊。得波羅夷。若未決定無罪。
阿闍梨近行弟子亦如是。有賊捉一比丘將
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]