大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "禪爾" : Including related character : 禅爾 禪尔 禅尔 禪尓 禅尓

44 hits : 1 2 --- [ keyword count ]


 

雜阿含經 (No. 0099) 0095b15 - 0095c16: 是説已世尊即起入室坐禪爾時尊者舍利弗知世尊去已不久語諸比丘諸尊我不能辯世尊初問是故我默念住世尊須臾復爲作 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0279c14 - 0280b18: 如是教已從座起入室坐禪爾時諸比丘於陀驃摩羅子比丘憶念蜜多羅比丘尼與自言滅慈地比丘極善呵諫教誡言汝云何見何 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0629a15 - 0629b17: 阿那律思惟二禪三禪四禪爾時尊者難提金毘羅亦復思惟二禪三禪四禪若復尊者阿那律思惟空處・識處・不用處・有想無 [show] (1 hit)
生經 (No. 0154) 0077a07 - 0078a27: 王當用某日某時薨殞必禪爾位童子答曰唯勿廣之協令靜密設如仁言當重 [show] (1 hit)
大方便佛報恩經 (No. 0156) 0148a10 - 0148b03: 爾隨意爾時比丘尋便坐禪爾時土蚤聞血肉香即便食噉 [show] (1 hit)
出曜經 (No. 0212) 0687b07 - 0688b15: 義非身之義復當精修四禪爾乃得神足道耳調達聞已即興恚怒此目連者自 [show] (1 hit)
摩訶般若波羅蜜經 (No. 0223) 0421b26 - 0423c20: 得悦樂譬如比丘入第三禪爾時薩陀波崙菩薩摩訶薩及長者女并五百侍女到曇無竭菩薩摩訶薩所散天曼陀羅華頭面禮畢退 [show] (1 hit)
小品般若波羅蜜經 (No. 0227) 0585a01 - 0586b05: 大喜樂譬如比丘入第三禪爾時薩陀波崙及五百女人散華供養頭面禮足却坐一面曇無竭菩薩因薩陀波崙爲大衆説言諸法等 [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0013c16 - 0014b19: 佛弟子聞此香已即得四禪爾時乃有一萬諸佛次第興世皆同一號號栴檀窟是故彼劫名曰上香爾時如來作佛事已欲入涅槃觀 [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0226c19 - 0228c21: 受快樂譬如比丘入第三禪爾時一切無量衆生悉皆自覩如來毛孔一一毛孔出無量光如恒河沙等日月光明亦如恒河沙十住菩 [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0269a12 - 0269b17: 心得樂譬如比丘入第三禪爾時一切無量衆生生大歡喜踊躍無量不可思議未曾聞見又其六根一切清淨現佛身中或坐或行或 [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0382a01 - 0383b19: 樂思念彼法生滅入第四禪爾時即有如是相起菩薩雖復閉目如大日光照見明了彼菩薩作是念以此攀縁光明相故一切衆生陰 [show] (1 hit)
大方等大集經菩薩念佛三昧分 (No. 0415) 0854a09 - 0854c11: 妙快樂猶如菩薩入第四禪爾時不空見菩薩摩訶薩示現如是神通事已即白佛言世尊是諸菩薩摩訶薩等云何當得如斯智慧所 [show] (1 hit)
修行道地經 (No. 0606) 0214c21 - 0214c24: 行自念我身假使得無漏禪爾乃脱於勤苦畏道號曰佛子所在飮食不爲癡妄以脱猶豫在于正道得第一禪徑可依怙入正見諦於 [show] (1 hit)
禪祕要法經 (No. 0613) 0259b04 - 0259b11: 阿羅漢何況智者而不修禪爾時世尊見此事已爲説偈言 [show] (1 hit)
佛説阿闍世王經 (No. 0626) 0399a05 - 0404c29: 從惠得解皆當知八惟務禪爾時當有十二億菩薩一切皆入諸慧曉了漚惒拘舍佛般泥洹以後其法住乃至億萬歳已後乃盡其刹 [show] (1 hit)
佛説觀佛三昧海經 (No. 0643) 0650a09 - 0650b10: 心悦樂猶如比丘得第三禪爾時此毛婉轉右旋還入眉間諸天復見太子眉間有百千光譬如乳河周流一切於乳河中有化菩薩乘 [show] (1 hit)
菩薩瓔珞經 (No. 0656) 0045b07 - 0048c13: 菩薩於己内外身具足三禪爾時二地菩薩復作是念我今於内外身悉皆分別當復次觀他内外身法與我有異不乎轉自前進觀他 [show] (3 hits)
楞伽阿跋多羅寶經 (No. 0670) 0492a13 - 0492a25: 衆生不思議事是名如來禪爾時世尊欲重宣此義而説偈言 [show] (1 hit)
入楞伽經 (No. 0671) 0533a14 - 0533a20: 思議大慧是名觀察如來禪爾時世尊重説偈言 [show] (1 hit)
大乘入楞伽經 (No. 0672) 0602a04 - 0602a23: 作不思議事是名諸如來禪爾時世尊重説頌言 [show] (1 hit)
七佛八菩薩所説大陀羅尼神呪經 (No. 1332) 0538a14 - 0538b09: 意熙怡猶如比丘得第三禪爾時當有大梵天王釋提桓因四天大王即時授與四沙門果大集中云莊嚴大乘瓔珞有四戒定慧無上 [show] (1 hit)
陀羅尼雜集 (No. 1336) 0582b10 - 0582c03: 意熙怡猶如比丘得第三禪爾時當有大梵天王釋提桓因四天大王即時授與四沙門果 [show] (1 hit)
佛説安宅神呪經 (No. 1394) 0911b17 - 0911b24: 生歡喜猶如比丘入第三禪爾時世尊即呼守宅諸神來到佛所而告之言自今已後是諸神鬼不得妄作恐動令某等不安恒懷憂怖 [show] (1 hit)
四分律 (No. 1428) 0957a20 - 0958b08: 優波離入出息盡入第四禪爾時世尊告阿難言優波離已入第四禪汝取彼手 [show] (1 hit)
十誦律 (No. 1435) 0080a29 - 0080c16: 舍空地敷坐床已入室坐禪爾時諸比丘尼聞今日般特比丘次教誡比丘尼皆生輕心是不多聞誦讀經少夏四月過誦得一拘摩羅 [show] (1 hit)
十誦律 (No. 1435) 0118b24 - 0118c25: 丘尼説作是語已入室坐禪爾時諸比丘作是念佛今爲我等結同戒言汝等向比丘尼唱説作是語已入室坐禪是中誰能往王園比 [show] (1 hit)
十誦律 (No. 1435) 0257a07 - 0257c16: 行讀經誦經問疑受法坐禪爾時佛所説法皆悉讀誦時諸比丘有大神通勢力以閻浮樹故名閻浮提斯諸比丘從是閻浮樹取果還 [show] (1 hit)
十誦律 (No. 1435) 0260a13 - 0260b04: 入欽婆羅夜叉石窟中坐禪爾時調達勤作方便欲害佛即雇四惡健人往上耆闍崛山共持大石到欽婆羅夜叉石窟上待佛經行時 [show] (1 hit)
十誦律 (No. 1435) 0264b23 - 0266b14: 説是已即從坐起入室坐禪爾時調達作是言我調達僧中唱言比丘應盡形著納衣應盡形乞食應盡形一食應盡形露地住應盡形 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.